Statistika skolēniem

Centrālā statistikas pārvalde ir apkopojusi dažādu jomu svarīgākos datus, kuri būs noderīgi kā skolotājiem, tā skolēniem.

Tēmas ir sakārtotas atbilstoši noteiktajam 9.klases pamatizglītības mācību saturam ģeogrāfijā un prasībām tā apguvei.

Piedāvājam iepazīties ar dažādu jomu svarīgākajiem rādītājiem un interesantākajiem faktiem, lai redzētu, ka statistika var būt aizraujoša un noderīga.


Prezentācija, kas noderēs kā iedvesmas avots, lai skolēni un skolotāji izmantotu sagatavotos materiālus patstāvīgi - skatīties  ►
 

LATVIJAS REPUBLIKAS ĢEOGRĀFISKAIS STĀVOKLIS
            Latvijas valsts ģeogrāfiskais stāvoklis

LATVIJAS IEDZĪVOTĀJI, TO TERITORIĀLAIS IZVIETOJUMS
            Iedzīvotāju skaita dinamika
            Iedzīvotāju dabiskā kustība
            Dzimstības, mirstības un dabiskā pieauguma koeficienti

            Dzimumstruktūra. Vecumstruktūra

            Demogrāfiskā slodze
            Cilvēka mūža ilgums
            Latvijas iedzīvotāju nacionālais sastāvs
            Latvijas iedzīvotāju izvietojums (blīvums)
            Urbanizācija
            Migrācija


CILVĒKA DZĪVES UN DARBĪBAS ĢEOGRĀFISKĀ VIDE LATVIJĀ
            Teritorijas augstākie punkti
            Derīgie izrakteņi
            Latvijas klimats
            Latvijas iekšējie ūdeņi
            Mežu resursi un teritorijas mežainums
            Latvijas nacionālie parki un rezervāti

LATVIJAS SAIMNIECĪBAS ĢEOGRĀFIJA
            Iekšzemes kopprodukts un nacionālais kopienākums
            Darbspējas vecums
            Iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte

SAIMNIECĪBAS PRIMĀRAIS SEKTORS
            Lauksaimniecība. Lauku saimniecības
            Graudkopība un augkopība
            Dārzeņkopība un augļkopība
            Lopkopība
            Zivju nozveja

SAIMNIECĪBAS SEKUNDĀRAIS SEKTORS
            Rūpniecības nozīmīgums tautsaimniecībā
            Rūpniecības svarīgākās nozares
            Rūpniecības produkcijas noieta tirgi
            Enerģētika
            Būvniecība

SAIMNIECĪBAS TERCIĀRAIS SEKTORS
            Transporta līdzekļi
            Pasažieru un kravu pārvadājumi
            Sakari un informācija
            Izglītība
            Tūrisms

LATVIJA PASAULĒ
            Ārējā tirdzniecība

LATVIJA UN EIROPAS SAVIENĪBA
            Baltijas valstis
            Demogrāfiskie rādītāji
            Eiropas Savienības valstis
            Platība un iedzīvotāji
            Ekonomikas apjomi
            Ekonomikas stabilitāte - Māstrihtas kritēriji
            Darbs un atalgojums
            Izglītība
            Tūrisms
            Transports un kravu apgrozījums
            Vide, enerģija un ilgtspējīga attīstība

INFORMĀCIJAS AVOTI
            Pasaules valstu profili
            Citas saites

 

Piezīmes un ierosinājumus satura pilnveidošanai lūdzam sūtīt » diana [dot] kruza [at] csb [dot] gov [dot] lv