Speciāli sagatavoti dati

Pieprasījumu (iesniegumu) varat sūtīt:

 • pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1301;
 • pa e-pastu info [at] csb [dot] gov [dot] lv
 • faksu 67830137;
 • ierodoties personīgi Informācijas centrā.

Iesnieguma noformēšana

Iesniegumā jānorāda:

 • fiziskai personai: iesniedzēja vārds, uzvārds, dzīves vieta, tālrunis;
 • juridiskai personai: nosaukums, PVN reģistrācijas numurs un bankas rekvizīti, juridiskā adrese, tālrunis.

Vēlams uzrādīt Jums vēlamo apmaksas veidu - vai apmaksu veiksiet CSP Informācijas centrā vai arī ar bankas starpniecību.

Brīvā tekstā aprakstiet nepeciešamo informāciju:

 • nepieciešamo rādītāju;
 • administratīvo vienību (pilsēta, novads vai reģions);
 • datu periodiskumu (gada, ceturkšņa, mēneša dati);
 • laika periodu (piemēram, no 2000.gada līdz pēdējam pieejamam gadam);
 • iesakām izmantot klasifikācijas, norādot norādot nozari, preču veidu, rūpnieciskās produkcijas veidu, profesiju:

Cenas

Saņemot Jūsu pieprasījumu, CSP Jūs informēs par informācijas iegūšanas iespējām CSP vai citās institūcijās, vai arī veiks Jūsu pasūtīto datu sagatavošanu. Šajā gadījumā datu sagatavošana ir maksas pakalpojums (sk. cenrādi).

Informācijas sagatavošanas termiņi

Informācijas pasūtījumi tiek izpildīti 2 nedēļu laikā.
Apjomīgu un sarežģītu pasūtījumu gadījumā, ja dati papildus jāapstrādā, termiņš var būt arī ilgāks. Klients par to tiks brīdināts iepriekš.
Savukārt, neliela apjoma pasūtījumi var tikt izpildīti arī īsākā laika periodā.
Ja informācija nepieciešama steidzami, lūdzam par to brīdināt, piezvanot pa tālruni 67366922.

CSP sagatavoto informāciju nosūta tikai pēc rēķina apmakas. Rēķina kopija tiek nosūtīta elektroniski uz Jūsu norādīto e-pastu vai pa faksu uz Jūsu norādīto faksa numuru.

Sagatavoto informāciju Jūs varat saņemt:

 • CSP Informācijas centrā (Rīgā, Lāčplēša ielā 1), maksājot par informācijas sagatavošanu uz vietas;
 • pa e-pastu (rēķins tiks nosūtīts atsevišķi pa pastu);
 • pa faksu (izziņas orģināls kopā ar rēķina orģinālu tiks nosūtīts atsevišķi pa pastu).