Informāciju par Eiropas Savienības struktūrfondiem skatiet Finanšu ministrijas mājaslapā
http://www.esfondi.lv/sakums 

Informāciju par monetārajiem un finanšu rādītājiem skatiet Eiropas Centrālās bankas mājaslapā
http://www.ecb.europa.eu/

Pētījumus par ES valstu iedzīvotāju viedokli par dažādiem jautājumiem (apmierinātība ar dzīvi, pašreizējās situācijas novērtējums, svarīgākās problēmas valstī un personīgi) skatiet Eurobarometer apsekojumos http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Vispārēja informācija par ES

ES māja
ES informācijas bibliotēka
Ārlietu ministrija. Latvija un Eiropas Savienība
EUROPE DIRECT informācijas punkti Latvijā

Eiropas valstu statistikas organizācijas

Saites uz Eiropas valstu statistikas organizāciju mājaslapām atradīsiet šeit.

ES iestādes un citas struktūras

Saites uz ES iestāžu un citu struktūru mājaslapām atradīsiet šeit.