2001. gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti


I Saimniecību skaits. Zemes izmantošana

II Aramzemes izmantošana

III Mājlopu un mājputnu skaits

IV Būves infrastruktūra un tehniskais aprīkojums

V Nodarbināto skaits. Lauku saimniecību ienākuma avoti

VI Ekonomiskie aprēķinu rādītāji


CSP Datubāzes pamācība (2.2 MB)

2016. gada februārī un martā tika pārstrukturētas datubāzes īstermiņa statistikas tabulas. Turpmāk, atlasot vērtības, periodu rādītāji vairs netiks sakārtoti atsevišķi (gadi, ceturkšņi un mēneši), bet apvienoti vienā dimensijā (gads/ceturksnis vai gads/mēnesis). Laika dimensijas struktūra turpmāk tiks veidota atbilstoši PX datņu specifikācijai (skatīt timeval).