Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju skaits

 

 

Visi iedzīvotāji

Pilsētu iedzīvotāji**

Lauku iedzīvotāji**

Vīrieši

Sievietes

1897.,9.II*

1929387

584039

1345348

946036

983351

1920*

1596131

403402

1192729

721927

874204

1925*

1844805

633617

1211188

859957

984848

1930*

1900045

693902

1206143

886078

1013967

1935.,12.II

1905936

709321

1196615

890658

1015278

1959.,15.I

2079948

1100018

979930

913511

1166437

1970.,15.I

2351903

1463872

888031

1073060

1278843

1979.,17.I

2502816

1697026

805790

1151463

1351353

1989.,12.I

2666567

1888526

778041

1238806

1427761

2000.,31.III

2377383

1618144

759239

1094964

1282419

 

_______________________
*) 1935. gada 12.februāra robežās
**) Pilsētu un lauku iedzīvotāji saskaņā ar attiecīgā gada administratīvo iedalījumu

 

Vairāk informācijas CSP datubāžu sadaļā Tautas skaitīšana.

 

Citu valstu rezultāti Eurostat datubāzes sadaļā Census (datu kods: cens_n2001)

 


Datu krājums “Latvijas 2000. gada tautas skaitīšanas rezultāti”

Krājumā publicēti 2000. gadā Latvijā notikušās tautas skaitīšanas kopsavilkuma dati par iedzīvotāju skaitu, dzimumu un vecumsastāvu, tautībām, pilsonību, valodu prasmi un lietošanu, izglītību, galvenajiem iztikas līdzekļu avotiem, ģimenēm, dzimušo bērnu skaitu, kā arī dati, kas raksturo iedzīvotāju mājokļus. Lielākā daļa rādītāju ir par katru pilsētu, rajonu, novadu un pagastu. Svarīgākie dati sniegti salīdzinājumā ar iepriekšējo tautas skaitīšanu datiem. Sniegto datu uzskatāmākai atspoguļošanai izmantoti grafiskie attēli un vairāk nekā 10 kartes.

Izdevums pieejams CSP mājaslapas sadaļā "E-publikācijas".

 

 


Publikācija 2000.gada cikla tautas skaitīšanas IGAUNIJĀ, LATVIJĀ UN LIETUVĀ (PDF) 

Publikācija sagatavota, sadarbojoties Igaunijas Statistikas birojam, Latvijas Republikas Centrālajai statistikas pārvaldei un Lietuvas Statistikas departamentam. Tā ietver svarīgākos datus no 2000. gada cikla tautas skaitīšanām, kas tika veiktas saskaņā ar ANO un Eiropas Kopienas Statistikas biroja (Eurostat) rekomendācijām. Tabulas, kartes un diagrammas parāda šī reģiona kopīgās iezīmes trijās neatkarību atguvušajās valstīs Baltijas jūras krastā. Publikācija atspoguļo arī katras valsts, katras nācijas individuālās iezīmes.