Piezīmes – dzērienu paliktņi

Ja Latvijā būtu 100 iedzīvotāju

Dažu rādītāju summa nav 100 skaitļu noapaļošanas dēļ.

 1. Pastāvīgie iedzīvotāji pa teritoriālajām vienībām pēc dzimuma 2011. gada 1. martā. Attēloti dati par 2014. gada sākumu, kad kopējais iedzīvotāju skaits bija 2 001 468.
 2. Pastāvīgie iedzīvotāji pa statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām un novadiem pēc dzimuma un pa vecuma grupām 2011. gada 1. martā. Attēloti dati par 2014. gada sākumu, kad kopējais iedzīvotāju skaits bija 2 001 468.
 3. Dzīvojamās vienības un tajās dzīvojošās personas pa statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām un novadiem pēc nodrošinājuma ar labierīcībām 2011. gada 1. martā. Procentos no kopējā iedzīvotāju, kuri dzīvo mājoklī, skaita. Nav iekļautas personas, kuras dzīvo kolektīvajos mājokļos, un bezpajumtnieki. Atbilstoši Tautas skaitīšanas datiem, 2011. gadā mājoklī dzīvoja 2 044 023 iedzīvotāji.
 4. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzīvesvietas 2011. gada 1. martā
 5. Tradicionālie mājokļi un tajos dzīvojošās personas pa statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām un novadiem pēc ēku, kurās mājokļi atrodas, tipa 2011. gada 1. martā.Iedzīvotāju skaits pēc mājokļu veida 2011. gadā, procentos pret kopējo iedzīvotāju  skaitu. Atbilstoši Tautas skaitīšanas datiem, 2011. gadā kopējais iedzīvotāju skaits bija 2 070 371.
 6.  Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji pēc tautības, dzimuma un pa vecuma grupām 2011. gada 1. martā. Bērni – vecumā no 0 līdz 17 gadiem, pieaugušie – vecumā no 18 līdz 64 gadiem. Attēloti dati par 2014. gada sākumu, kad kopējais iedzīvotāju skaits bija 2 001 468.

 


Kafija

 1. Imports 2014. gadā pa valstīm (kg; KN 4 zīmēs). Kafija, grauzdēta vai negrauzdēta, ar kofeīnu vai bez kofeīna; kafijas pupiņu čaumalas un apvalki; kafijas aizstājēji, kas satur kafiju jebkurā samērā.
 2. Eksports 2014. gadā pa valstīm (kg; KN 4 zīmēs). Kafija, grauzdēta vai negrauzdēta, ar kofeīnu vai bez kofeīna; kafijas pupiņu čaumalas un apvalki; kafijas aizstājēji, kas satur kafiju jebkurā samērā.
 3. Pārtikas produktu patēriņš vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli 2013. gadā. Neņemot vērā uztura produktu patēriņu restorānos, ēdnīcās u.tml. ēdināšanas uzņēmumos.
 4. Mājsaimniecības patēriņa izdevumu detalizēts sastāvs vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli 2013. gadā (euro). Kafijas pupiņas, šķīstošā kafija, kafijas aizvietotāji.

Tēja

 1. Imports 2014. gadā pa valstīm (kg; KN 4 zīmēs). Tēja (zaļā, melnā), arī aromatizēta
 2. Mājsaimniecības patēriņa izdevumu detalizēts sastāvs vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli 2013. gadā (euro).
 3. Pārtikas produktu patēriņš vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli 2013. gadā. Neņemot vērā uztura produktu patēriņu restorānos, ēdnīcās u.tml. ēdināšanas uzņēmumos. 1 tējas maisiņš = 2g
 4. Eksports un imports 2014. gadā pa valstīm (kg; KN 4 zīmēs). Tēja (zaļā, melnā), arī aromatizēta.

Alus

 1. Eksports 2014. gadā pa valstīm (litros; KN 8 zīmēs). Iesala alus.
 2. Atsevišķu produktu vidējās mazumtirdzniecības cenas. Alus < 5.5%, par 1 litru. Strādājošo mēneša vidējā neto darba samaksa Latvijas statistiskajos reģionos (euro).
 3. Atsevišķu produktu vidējās mazumtirdzniecības cenas. Alus < 5.5%, par 1 litru. Vienas stundas neto darba samaksa (euro).
 4. Eksports 2014. gadā pa valstīm (litros; KN 8 zīmēs) Imports 2014. gadā pa valstīm (litros; KN 8 zīmēs). Iesala alus.