Metadati

Statistikas tēma Virsrakstskārtošanas ikona Pēdējais papildinājums
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi 20.-30.gadu statistika 11.09.2013
Tautas skaitīšana 2011.gada tautas skaitīšana Latvijā 08.05.2015
Aizņemtās un brīvās darbvietas Aizņemtās un brīvās darbvietas 21.06.2017
Akvakultūra Akvakultūra 15.08.2017
Alkoholisko dzērienu patēriņš Alkoholisko dzērienu patēriņš 31.01.2013
Apmaksātās un nostrādātās stundas Apmaksātās un nostrādātās stundas 06.06.2018
Aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas bērniem un pieaugušām personām Aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas bērniem un pieaugušām personām 09.12.2014
Apstrādes rūpniecības konjunktūras rādītāji Apstrādes rūpniecības konjunktūras rādītāji 27.05.2018
Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums 05.01.2018
Arodizglītība uzņēmumos Arodizglītība uzņēmumos 09.12.2014
Ceļotāju raksturojums Ārvalstu ceļotājus raksturojošie rādītāji 02.05.2017
Ārvalstu saistītu uzņēmumu darbības rādītāji Ārvalstu saistītu uzņēmumu darbības rādītāji Latvijā 11.09.2015
Atjaunīgo energoresursu, kokogļu un atkritumu ražošana, imports, eksports un patēriņš Atjaunīgo energoresursu, kokogļu un atkritumu ražošana, imports, eksports un patēriņš 28.10.2016
Augkopības kultūru iepirkums Augkopības produktu iepirkums 09.08.2017
Augu un dzīvnieku sugas Augu un dzīvnieku sugas nacionālajos dabas parkos un rezervātos 18.01.2013
Autotirdzniecības, izmitināšanas un ēdināšanas apgrozījums Automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma indeksi 30.03.2016
Automobiļu un motociklu vairumtidzniecības, mazumtirdzniecības un remonta uzņēmumi Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības, remonta uzņēmumu neto apgrozījuma sadalījums 22.09.2015
Banku rādītāji Banku rādītāji 13.03.2014
Bāriņtiesu darbība, aizbildnība Bāriņtiesu darbība un aizbildnība 09.06.2016
Biznesa pakalpojumu cenu indeksi Biznesa pakalpojumu cenu indeksi 13.06.2018
Būvniecības izmaksu indeksi Būvniecības izmaksu indeksi 28.02.2018
Būvniecības izmaksu indekss jauno dzīvojamo māju celtniecībai Būvniecības izmaksu indekss jauno dzīvojamo māju celtniecībai 06.06.2018
Būvniecības konjunktūras rādītāji Būvniecības konjunktūras rādītāji 27.05.2018
Būvniecības produkcija Būvniecības produkcija 12.05.2015
Būvniecības produkcijas indeksi Būvniecības produkcijas apjoma indekss 14.05.2018
Ceļu satiksmes negadījumi Ceļu satiksmes negadījumi 01.06.2017
Ražotāju cenas Cenu indeksi 21.02.2018
Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports, patēriņš Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš 28.10.2016
Dabasgāzes imports un patēriņš Dabasgāzes imports un patēriņš 13.03.2014
Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem 23.12.2015
Darba samaksas struktūra Darba samaksas struktūras apsekojums 09.12.2014
Darbaspēka izmaksas un to struktūra Darbaspēka izmaksas un to struktūra 15.06.2018
Darbaspēka izmaksu indekss Darbaspēka izmaksu indekss 15.06.2018
Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās 18.10.2016
Derīgie izrakteņi Derīgie izrakteņi Latvijā 18.01.2013