Metadati

Statistikas tēma Virsrakstskārtošanas ikona Pēdējais papildinājums
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi 20.-30.gadu statistika 11.09.2013
Tautas skaitīšana 2011.gada tautas skaitīšana Latvijā 08.05.2015
Aizņemtās un brīvās darbvietas Aizņemtās un brīvās darbvietas 07.06.2016
Alkoholisko dzērienu patēriņš Alkoholisko dzērienu patēriņš 31.01.2013
Apmaksātās un nostrādātās stundas Apmaksātās un nostrādātās stundas 07.06.2016
Aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas bērniem un pieaugušām personām Aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas bērniem un pieaugušām personām 09.12.2014
Apstrādes rūpniecības konjunktūras rādītāji Apstrādes rūpniecības konjunktūras rādītāji 27.05.2016
Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums 05.05.2016
Ārējā tirdzniecība Ārējā tirdzniecība 14.09.2016
Arodizglītība uzņēmumos Arodizglītība uzņēmumos 09.12.2014
Ārvalstu saistītu uzņēmumu darbības rādītāji Ārvalstu saistītu uzņēmumu darbības rādītāji Latvijā 11.09.2015
Atjaunīgo energoresursu, kokogļu un atkritumu ražošana, imports, eksports un patēriņš Atjaunīgo energoresursu, kokogļu un atkritumu ražošana, imports, eksports un patēriņš 13.03.2014
Augu un dzīvnieku sugas Augu un dzīvnieku sugas nacionālajos dabas parkos un rezervātos 18.01.2013
Autotirdzniecības, izmitināšanas un ēdināšanas apgrozījums Automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma indeksi 30.03.2016
Automobiļu un motociklu vairumtidzniecības, mazumtirdzniecības un remonta uzņēmumi Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības, remonta uzņēmumu neto apgrozījuma sadalījums 22.09.2015
Banku rādītāji Banku rādītāji 13.03.2014
Bāriņtiesu darbība, aizbildnība Bāriņtiesu darbība un aizbildnība 09.06.2016
Biznesa pakalpojumu cenu indeksi Biznesa pakalpojumu cenu indeksi 13.09.2016
Būvniecības izmaksu indeksi Būvniecības izmaksu indeksi 29.02.2016
Būvniecības izmaksu indekss jauno dzīvojamo māju celtniecībai Būvniecības izmaksu indekss jauno dzīvojamo māju celtniecībai 14.04.2016
Būvniecības konjunktūras rādītāji Būvniecības konjunktūras rādītāji 27.05.2016
Būvniecības produkcija Būvniecības produkcija 21.05.2015
Būvniecības produkcijas indeksi Būvniecības produkcijas apjoma indekss 19.05.2016
Ceļu satiksmes negadījumi Ceļu satiksmes negadījumi 22.09.2015
Ražotāju cenas Cenu indeksi 18.03.2014
Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports, patēriņš Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš 13.03.2014
Dabasgāzes imports un patēriņš Dabasgāzes imports un patēriņš 13.03.2014
Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem 23.12.2015
Darba samaksas struktūra Darba samaksas struktūras apsekojums 09.12.2014
Darbaspēka izmaksas un to struktūra Darbaspēka izmaksas un to struktūra 07.06.2016
Darbaspēka izmaksu indekss Darbaspēka izmaksu indekss 06.06.2016
Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās 18.10.2016
Derīgie izrakteņi Derīgie izrakteņi Latvijā 18.01.2013
Dienestu viesnīcu darbība Dienesta viesnīcu darbība 09.12.2014
Dzīvojamā fonda apsaimniekošana Dzīvojamā fonda apsaimniekošana 22.05.2015