Eurostat, Eiropas Savienības Statistikas birojs:

  • vāc datus no valstu statistikas iestādēm (tai skaitā CSP) un citām kompetentām institūcijām un nodrošina to saskaņošanu pēc vienotas metodoloģijas;

  • publicē oficiālu, saskaņotu statistisko informāciju par Eiropas Savienības, eirozonas un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīm;

  • piedāvā salīdzināmus, ticamus un objektīvus datus par vienmēr mainīgo Eiropu;

  • atspoguļo informāciju valstu un reģionu līmenī par paplašināto Eiropas Savienību, kandidātvalstīm un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīm.
     

Eurostat uzdevumi

Nodrošināt Eiropas institūcijas ar statistikas datiem, kas nepieciešami politiskiem lēmumiem.
Sniegt Eiropas pilsoņiem, uzņēmumiem un lēmējpersonām (ierēdņiem) statistikas datus par Eiropas Savienības valstīm.
Sadarbojoties ar valstu statistikas iestādēm, veidot un attīstīt Eiropas statistikas sistēmu (ESS).
Sadarboties ar tādām institūcijām un starptautiskajām organizācijām kā Eiropas Centrālā banka (ECB), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD), Apvienoto Nāciju Organizācija un daudzām citām.
Statistikas jomā sadarboties ar trešās pasaules valstīm.

Salīdzināmība

Eurostat nevāc datus. To dara dalībvalstis savās statistikas iestādēs. Eurostat uzdevums ir apkopot šos datus un nodrošināt to salīdzināmību. Eurostat cenšas ieviest vienotu statistikas "valodu", palīdzot dalībvalstīm saskaņot terminus, jēdzienus, datu vākšanas un apstrādes metodes.

Nedaudz vēstures

Eurostat tika dibināts 1953. gadā, lai nodrošinātu Akmeņogļu un Tērauda Kopienu ar statistisko informāciju. Gadiem ejot, tā uzdevums paplašinājās un, kad 1958. gadā tika dibināta Eiropas Kopiena, tā kļuva par Eiropas Komisijas Ģenerāldirektorātu. Eurostat pamatloma ir apgādāt ar statistikas datiem citus Ģenerāldirektorātus un piegādāt Komisijai un citām Eiropas institūcijām datus, lai tās varētu noteikt, īstenot un analizēt Kopienas politiku.


Lasīt vairāk (Eurostat mājaslapā) >>