Kartes un telpiskie dati

1x1 km režģa pārklājums Latvijas teritorijai shapefile formātā. Lejupielādēt

100x100 m režģa pārklājums republikas pilsētām shapefile formātā. Lejupielādēt

Teritoriālās vienības shapefile formātā mērogā 1:1 200 000 (atbilst A3 formātam) atbilstoši situācijai 01.01.2018. Lejupielādēt

Teritoriālās vienības shapefile formātā mērogā 1:1 700 000 (atbilst A4 formātam) atbilstoši situācijai 01.01.2018. Lejupielādēt

Teritoriālās vienības shapefile formātā mērogā 1:2 400 000 (atbilst A5 formātam) atbilstoši situācijai 01.01.2018. Lejupielādēt

Shapefile datņu skaidrojums: teritoriālās vienības. PDF

Tēma Gads Teritorija Virsraksts
Transports un tūrisms 2014 Latvija (administratīvās teritorijas) Viesnīcas un citas tūristu mītnes
Administratīvais un teritoriālais iedalījums 2013 Latvija (administratīvās teritorijas) Administratīvās teritorijas
Administratīvais un teritoriālais iedalījums 2016 Latvija (administratīvās teritorijas) Administratīvās teritorijas
Administratīvais un teritoriālais iedalījums 2010 Latvija (administratīvās teritorijas) Administratīvās teritorijas
Administratīvais un teritoriālais iedalījums 2011 Latvija (administratīvās teritorijas) Administratīvās teritorijas
Administratīvais un teritoriālais iedalījums 2012 Latvija (administratīvās teritorijas) Administratīvās teritorijas
Tautas skaitīšana 2011 Latvija (teritoriālās vienības) Dzimuma un vecuma struktūra
Tautas skaitīšana 2011 Latvija (administratīvās teritorijas) Ekonomiskā aktivitāte
Tautas skaitīšana 2011 Latvija (teritoriālās vienības) Ekonomiskā aktivitāte
Tautas skaitīšana 2011 Latvija (1x1 km) Ekonomiskā aktivitāte
Iedzīvotāji un sociālie procesi 2015 Latvija (administratīvās teritorijas) Ekonomiskā aktivitāte
Iedzīvotāji un sociālie procesi 2014 Latvija (administratīvās teritorijas) Ekonomiskā aktivitāte
Iedzīvotāji un sociālie procesi 2016 Latvija (administratīvās teritorijas) Ekonomiskā aktivitāte
Tautas skaitīšana 2011 Latvija (administratīvās teritorijas) Etniskais sastāvs, dzimšanas valsts un valstiskā piederība
Tautas skaitīšana 2011 Latvija (teritoriālās vienības) Etniskais sastāvs, dzimšanas valsts un valstiskā piederība
Tautas skaitīšana 2000 Latvija (administratīvās teritorijas) Etniskais sastāvs, dzimšanas valsts un valstiskā piederība
Iedzīvotāji un sociālie procesi 2015 Pasaule Etniskais sastāvs, dzimšanas valsts un valstiskā piederība
Iedzīvotāji un sociālie procesi 2016 Pasaule Etniskais sastāvs, dzimšanas valsts un valstiskā piederība
Iedzīvotāji un sociālie procesi 2017 Pasaule Etniskais sastāvs, dzimšanas valsts un valstiskā piederība
Transports un tūrisms 2014 Pasaule Gaisa transports