Infografika – Līgo, piezīmes

Lejupielādēt infografiku pdf formātā.

Piezīmes

  1. Dzīvi dzimušo skaits 2015. gadā. Sākot ar 2000. gadu, dzimušo skaitā ieskaitīti arī bērni, kuri dzimuši ārpus Latvijas, mātei (Latvijas pastāvīgajai iedzīvotājai) īslaicīgi atrodoties ārpus Latvijas. Atbilstoši Eiropas Savienības Statistikas biroja (Eurostat) metodoloģijai, šie bērni jāskaita pie Latvijas dzimušajiem.
  2. Atsevišķu koku sugu sadalījums visos Latvijas mežos, 2014. gadā. Sākot ar 2009. gadu, Zemkopības ministrijas Meža statistiskās inventarizācijas dati (MSI) par piecu gadu periodu no 2009. gada 1.aprīļa līdz 2014. gada 1.aprīlim.
  3. Mājsaimniecības patēriņa izdevumu detalizēts sastāvs vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli 2013. gadā (euro).
  4. Dzīvi dzimušo skaits 2014. gadā.
  5. Graudu iepirkums 2014. gadā.Graudi tiek uzrādīti klētssvarā, t. i., svarā pēc pirmapstrādes, atskaitot neizmantojamos atkritumus un nožuvumu līdz noteiktam standarta mitrumam.
  6. Pārtikas produktu patēriņš vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli 2013. gadāNeņemot vērā uztura produktu patēriņu restorānos, ēdnīcās u.tml. ēdināšanas uzņēmumos.