Infografika - Līgo, 2016

 
Lejupielādēt attēlu .pdf formātā.
  1. Dzīvi dzimušo skaits 2016. gadā (operatīvie dati). Sākot ar 2000. gadu, dzimušo skaitā ieskaitīti arī bērni, kuri dzimuši ārpus Latvijas, mātei (Latvijas pastāvīgajai iedzīvotājai) īslaicīgi atrodoties ārpus Latvijas. Atbilstoši Eiropas Savienības Statistikas biroja (Eurostat) metodoloģijai, šie bērni jāskaita pie Latvijas dzimušajiem.
  2. Atsevišķu koku sugu sadalījums visos Latvijas mežos, 2014. gadā. Sākot ar 2009. gadu, Zemkopības ministrijas Meža statistiskās inventarizācijas dati (MSI) par piecu gadu periodu no 2009. gada 1.aprīļa līdz 2014. gada 1.aprīlim.
  3. Mājsaimniecības patēriņa izdevumu detalizēts sastāvs vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli 2014. gadā (euro).
  4. Dzīvi dzimušo skaits 2015. gadā.
  5. Iesala alus. Eksports 2015. gadā pa valstīmImports 2015. gadā pa valstīm.
  6. Siera patēriņš vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli 2014. gadā. Neņemot vērā uztura produktu patēriņu restorānos, ēdnīcās u.tml. ēdināšanas uzņēmumos.