Infografika – Lieldienas 2016, piezīmes

Lejupielādēt infografiku PDF formātā

Piezīmes:

1. Olas, kas iegūtas no visu sugu mājputniem, ieskaitot olas, kas izlietotas putnu atražošanai (inkubācijai u.c.). Avots:Galvenie lopkopības rādītāji 2015. gadā.

2. Olu ražošana – olas, kas iegūtas no visu sugu mājputniem, ieskaitot olas, kas izlietotas putnu atražošanai (inkubācijai u.c.). Avots: Galveno lauksaimniecības produktu ražošana uz vienu iedzīvotāju, 2014.

3. Olu skaits, kas patērēts pārtikai, pārtikas ražošanā, inkubācijai u.c. mērķiem atbilstoši lopkopības produktu bilances aprēķiniem. Avots: Lopkopības produktu bilances, 2014. Provizoriskie dati.

4. Avots: Atsevišķu produktu vidējās mazumtirdzniecības cenas.

5. Lauksaimniecības dzīvnieku skaita (līdz 2007. gada beigām) datu avots ir izlases veida apsekojums. Lauksaimniecības dzīvnieku (liellopi, cūkas, aitas, kazas, zirgi, mājputni) skaits visās lauku saimniecībās 2013. gada beigās. Avots: Lauksaimniecības dzīvnieku skaits, 2014.

6. Avots: Galvenie lopkopības rādītāji 2015. gadā.

7. Lauksaimniecības dzīvnieku skaita (līdz 2007. gada beigām) datu avots ir izlases veida apsekojums. Lauksaimniecības dzīvnieku (liellopi, cūkas, aitas, kazas, zirgi, mājputni) skaits visās lauku saimniecībās 2013. gada beigās. Avots: Lauksaimniecības dzīvnieku skaits, 2014.

8. Olu daudzums, kas tiek iegādāts vai iegūts no piemājas saimniecības, vai saņemts bez maksas, neņemot vērā uztura produktu patēriņu restorānos, ēdnīcās u.tml. ēdināšanas uzņēmumos. Avots: Pārtikas produktu patēriņš vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli gadā, 2014.