Infografika – Jelgava, piezīmes

Lejupielādēt infografiku pdf formātā.

Piezīmes:

  1. Avots: Pastāvīgo iedzīvotāju skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados 2015. gada sākumā
  2. Avots: Dzīvi dzimušie pēc dzimuma statistiskajos reģionos un republikas pilsētās, 2015. gada sākumā
  3. Dzimstības vispārīgais koeficients ir dzīvi dzimušo bērnu skaita attiecība pret vidējo iedzīvotāju skaitu. Koeficientu aprēķina uz 1 000 iedzīvotāju. Avots: Dzimstības koeficienti reģionos, republikas pilsētās un novados (uz 1000 iedzīvotāju), 2015. gada sākumā 
  4. Avots:2011. gada tautas skaitīšanas dati. Pastāvīgo iedzīvotāju tautību sadalījums pa statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām un novadiem pēc mājās pārsvarā lietotās valodas 2011. gada 1. martā
    Tradicionālie mājokļi un tajos dzīvojošās personas pa statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām un novadiem pēc ēku, kurās mājokļi atrodas, tipa 2011.gada 1.martā
  5. Avots: 2011. gada tautas skaitīšanas dati. Tradicionālie mājokļi un tajos dzīvojošās personas pa statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām un novadiem pēc ēkas uzcelšanas laika 2011. gada 1. martā
  6. Neto darba samaksa Jelgavā pavisam, bez privātā sektora komersantiem ar nodarbināto skaitu <50. Bez nodibinājumiem, biedrībām, fondiem un to komercsabiedrībām.Avots: Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa republikas pilsētās un novados (euro), 2014. gadā 
    Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa republikas pilsētās un rajonos, 2004.gadā