Infografika – Ja Latvijā būtu 100 iedzīvotāju

Lejupielādēt (.pdf)

Piezīmes:

1. Pastāvīgo iedzīvotāju sadalījums pēc dzimuma 2016. gada sākumā.

2. Patstāvīgo iedzīvotāju skaits un vecuma struktūra 2016. gada sākumā.

3. Nabadzības riska indekss 2014. gadā (%). Nabadzības riska indekss – Iedzīvotāju īpatsvars (procentos), kuru ekvivalentais rīcībā esošais ienākums ir zem 60% no nacionālā ekvivalentā rīcībā esošā ienākuma mediānas. Nabadzības riska slieksnis 1 personas mājsaimniecībai 2014. gadā (ilustratīvās vērtības). Nabadzības riska slieksnis – 60 % no rīcībā esošo ienākumu mediānas pārrēķinātas uz ekvivalento patērētāju skaitu mājsaimniecībā.

4. Iedzīvotāju skaits statistiskajos reģionos 2016. gada sākumā.