Individuālie dati mācībām

Centrālā statistikas pārvalde piedāvā izmantot mācību procesā anonimizētus statistisko apsekojumu datus. Tie ir izveidoti no CSP apsekojumos savāktās informācijas, pieejami SPSS formātā un ir līdzvērtīgi statistiķu ikdienā izmantotajiem. Lai nodrošinātu respondentu sniegtās informācijas konfidencialitāti ir dzēsti vai mainīti identificējošie rādītāji.

Apsekojuma datu faili ir sagatavoti SPSS formātā. To atvēršanai un darbam ar tiem var izmantot arī bezmaksas programmatūru, piemēram PSPP - http://www.gnu.org/software/pspp/.

Darbspēka apsekojums


2017. gada datu fails (SPSS)

2016. gada datu fails (SPSS)

2015. gada datu fails (SPSS)

2014. gada datu fails (SPSS)

2013. gada datu fails (SPSS)

2012. gada datu fails (SPSS)

2011. gada datu fails (SPSS)

2010. gada datu fails (SPSS)

2009. gada datu fails (SPSS)

2008. gada datu fails (SPSS)

2007. gada datu fails (SPSS)

Apsekojuma rādītāju un to vērtību apraksts PDF formātā


Mājsaimniecības budžeta apsekojums

2012. gada datu fails (7z, SPSS)

Apsekojuma rādītāju un to vērtību apraksts PDF formātā


"Statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem" (EU-SILC) apsekojums

2017. gada datu faili (7z, SPSS) (zip, SPSS)

2016. gada datu faili (7z, SPSS) (zip, SPSS)

2015. gada datu faili (7z, SPSS) (zip, SPSS)

2014. gada datu faili (7z, SPSS) (zip, SPSS)

Apsekojuma rādītāju un to vērtību apraksts PDF formātā