Latvijas lauksaimniecība 1939.gadā (latviski un franciski)

Publicēšanas datums: 
30 Jūnijs, 1940

Valsts statistiskā pārvalde
Latvijas lauksaimniecība 1939. gadā
Četrpadsmitais izdevums.
Sastādījis A.Maldups.

Valsts statistiskās pārvaldes publikācijā ir apkopota informācija, dati un tabulas par Latvijas lauksaimniecību 1939. gadā:

  1. Saimniecības;
  2. Saimniecību zemes izmantošana;
  3. Aramzemes izmantošana (sējumi);
  4. Lauksaimniecības ražojumi;
  5. Lauksaimniecības ražojumu un mājlopu vidējās cenas;
  6. Laukstrādnieki un viņu algas;
  7. Lauksaimniecības rentabilitātes statistika;
  8. Mājlopi;
  9. Dažādas ziņas.

Rīgā, 1940.gadā