Latvijas lauksaimniecība 1938.gadā (latviešu un franču valodā)

Publicēšanas datums: 
30 Aprīlis, 1939

Valsts statistiskā pārvalde
Latvijas lauksaimniecība 1938. gadā
Trīspadsmitais gada gājums.
Sastādījis A.Maldups.

Valsts statistiskās pārvaldes publikācijā ir apkopota informācija, dati un tabulas par Latvijas lauksaimniecību 1938. gadā:

  1. Saimniecības;
  2. Saimniecību zemes izmantošanas veidi;
  3. Aramzemes izmantošana (sējumi);
  4. Mājlopi;
  5. Lauksaimniecības ražojumi;
  6. Tirdzniecība ar lauksaimn.ražojumiem;
  7. Laukstrādnieki un viņu algas;
  8. Lauksaimniecības rentabilitātes statistika;
  9. Lauksaimniecības izglītības iestādes un sabiedriskie pasākumi lauksaimniecībā;
  10. Dažādas ziņas.

Rīgā, 1939.gadā