Latvijas lauksaimniecība 1937.gadā (latviski un franciski)

Publicēšanas datums: 
30 Jūnijs, 1938

Latvijas lauksaimniecības gada grāmatas divpadsmitais gada gājums, līdzīgi iepriekšējam - vienpadsmitam, iznāk paplašinātā formātā. 

Grāmatas iedalījums nodaļās nedaudz grozīts: viena nodaļā apvienoti apskati par saimniecībām un to zemes kultūrām, bet jaunā nodaļā (10.) publicētas ziņas par lauksaimniecības mašīnām un darba rīkiem (pēc 1937. gada skaitīšanas datiem).

Līdzīgi iepriekšējiem gadiem, grāmatas beigās, nodaļā (12.) "Papildinājums", ievietotas ziņas, kuras nav bijis iespējams ievākt un sakopot līdz attiecīgo nodaļu sastādīšanai.

Rīgā, 1938. g. jūnijā.

Valsts statistiskā pārvalde.