Jaunieši Latvijā, 2014

Kataloga numurs: 
2014/13
Publicēšanas datums: 
27 Novembris, 2014

Statistisko datu krājums, kas apkopo analītisko informāciju par jauniešu skaitu, to sadalījumu pēc vecuma un tautības, ģimenes stāvokli, izglītību, jauniešu ekonomisko aktivitāti un ekonomiskajiem resursiem, nabadzības risku un materiālo nenodrošinātību, mājokļa apstākļiem, veselības stāvokli, informācijas tehnoloģiju lietošanu, vardarbību pret jauniešiem un jauniešiem konfliktā ar likumu 2013. gadā, kā arī salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

ISBN 978-9984-06-468-0
Latviešu un angļu valodā
Formāts: A5
95 lpp.
Gada publikācija
Izdošanas laiks: 4. ceturksnis