Ienākumi un dzīves apstākļi Latvijā 2016. gadā

Kataloga numurs: 
2017/14
Publicēšanas datums: 
9 Maijs, 2017

Statistisko datu krājumā apkopota informācija par 2016. gadā veikto apsekojumu “Eiropas Savienības (ES) statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC)”. Šis apsekojums notiek visās ES dalībvalstīs, un tajā tiek apkopota harmonizēta informācija pēc vienotām metodēm un definīcijām, kas nodrošina datu salīdzināmību starp ES valstīm. Izdevumā publicēti dati par šādiem dzīves apstākļu komponentiem: monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības indikatori, mājsaimniecību ienākumi, mājokļa apstākļi, mājsaimniecību spēja segt dažādas izmaksas (materiālās nenodrošinātības aspekti), veselības stāvokļa pašnovērtējums un medicīnas pakalpojumu pieejamība, mājsaimniecību sastāvs, citi rādītāji, kas saistīti ar ienākumiem un dzīves apstākļiem.

Latviešu un angļu valodā
Formāts: A4
96 lpp
Gada publikācija