Ģimeņu budžeti 1936/37 (latviski un franciski)

Publicēšanas datums: 
31 Janvāris, 1940

Valsts statistiskā pārvalde

Ģimeņu budžeti
1936/37

Sastādījis P. Dāvidsons

"Ģimeņu budžeti 1936./37. g." ir Valsts statistiskās pārvaldes pirmais atsevišķais publicējums, kurā sakopoti statistiskie dati par algoto darbinieku izdevumiem un pārtikas patēriņu, jo 1926./ 27. gadā izdarīto ģimeņu budžetu novērojumu rezultāti tikai konspektīvā veidā ievietoti dažos pārvaldes publicējumos. Jāpiezīmē, ka tagadējais publicējums neaptver Iaukstrādniekus. Šo algoto darbinieku grupu neizdevās plašākos apmēros piesaistīt ziņu sniegšanā. Tāpat pārējās algoto darbinieku grupās novērojamo mājturību skaits nav sevišķi liels, kādēļ iegūtā materiala statistiskā apstrādāšanā bija jāatsakas no sīkākiem mājturību grupējumiem. 

Pārvalde cer, ka "Ģimeņu budžeti 1936./37. g." tomēr būs vērtīgs materials un palīglīdzeklis daudzu saimnieciska rakstura jautājumu - it sevišķi patēriņa problemas - pētīšanā un kārtošanā.

Rīgā, 1940. gada janvārī

M.Skujenieks,
Valsts statistiskās pārvaldes direktors.

 
Lejuplādēt: