Finanču un kredita statistika. 1939 (latviski un franciski)

Publicēšanas datums: 
29 Septembris, 1939

Valsts statistiskā pārvalde.
Finanču un kredita statistika 1939. g.
 

Sastādījis J.Jurevics, Rediģējis V.Salnais

Šai septītajā izdevumā līdzīgi iepriekšējiem ir apvienota finanču un kredita statistika; to parasti praktizē arī ārzemju statistiskā literatūrā. Septītajā izdevumā paplašināta privātās apdrošināšanas un akciju sabiedrību nodaļa; no jauna nākušas klāt ilgtermiņa kreditiestādes, bet nav apraksta par valsts financēm un lauksaimnieku parādiem. Nodaļa par lombardiem pievienota "pārējām īstermiņa kreditiestādēm". Visās nodaļās lielās kopsavilkumu tabulas pārvietotas no teksta īpašā tabulu daļā.

R ī g ā, 1939. gada septembrī.

Valsts statistiskā pārvalde