Finanču un kredita statistika 1938. (latviski un franciski)

Publicēšanas datums: 
30 Septembris, 1938

Valsts statistiskā pārvalde.
Finanču un kredita statistika 1938.g

Sastādījis J.Jurevics, Rediģējis V.Salnais

Finanču statistikas sestais izdevums ir papildināts ar nodaļām par ienākuma nodokļa maksātājiem, Latvijas Kreditbanku, pārējām kreditiestādēm (banku kantoriem un pagastu pašvaldību krājkasēm), lauksaimnieku parādiem, privāto apdrošināšanu un pagastu pašvaldību sarakstu. 

R ī g ā, 1938. gada septembrī.

Valsts statistiskā pārvalde