Demogrāfija, 2017

Kataloga numurs: 
2017/11
Publicēšanas datums: 
9 Oktobris, 2017

Statistisko datu krājums par iedzīvotāju skaitu un tā izmaiņām, dzimumu, vecuma un nacionālo sastāvu, demogrāfisko slodzi, noslēgtajām un šķirtajām laulībām, dzimstību, mirstību, ilgtermiņa migrāciju, valstisko piederību. Svarīgākie dati parādīti dinamikā.

 

 

Latviešu un angļu valodā
Formāts: A4
150 lpp.
Gada publikācija

Lejuplādēt: