E-publikācijas

Statistikas tēma Virsraksts Publicēšanas datumskārtošanas ikona ZIP/PDF
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Latvijas statistiskā gada grāmata, 1921 (latviski un franciski) 31.07.1922
Tautas skaitīšana Otrā tautas skaitīšana Latvijā, 1925.gadā 10.februārī 10.02.1925
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Otrā tautas skaitīšana Latvijā, 1925.gadā 10.februārī 10.02.1925
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Latvijas ārejā tirdznieciba un kuģu kustiba 1924 (latviski un franciski) 30.06.1925
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Rīgas pilsētas statistiskā gada grāmata 1923 – 1924 (latviski un vāciski) 30.10.1925
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Latvijas ārējā tirdzniecība un kuģu kustība 1925 (latviski un franciski) 30.06.1926
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Latvija desmit gados 18.11.1928
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Latvijas lauksaimniecība 1928.gadā (latviešu un franču valodā) 30.03.1929
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Kreditiestādes 1919–1927.(latviešu un franču valodā) 30.12.1929
Tautas skaitīšana Trešā tautas skaitīšana Latvijā 1930.gadā 02.01.1930
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Trešā tautas skaitīšana Latvijā 1930.gadā 02.01.1930
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Latvijas statistiskā gada grāmata, 1929 (latviski un franciski) 30.09.1930
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Latvijas lauksaimniecība 1930.gadā (latviski un franciski) 30.04.1931
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Lauksaimniecības skaitīšana Latvijā 1929. gadā v. Lauksaimniecības mašīnas un darba rīki (latviski un franciski) 30.10.1931
Lauksaimniecības skaitīšana Lauksaimniecības skaitīšana Latvijā 1929. gadā v. Lauksaimniecības mašīnas un darba rīki (latviski un franciski) 30.10.1931
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Finanču statistika 1933 (latviski un franciski) 30.09.1933
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Jaunsaimniecības (latviski un franciski) 30.10.1934
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Lauksaimniecības grāmatvedības rezultāti 30.10.1934
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Finanču statistika 1934 (latviski un franciski) 31.10.1934
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Finanču statistika 1935. (latviski un franciski) 30.07.1935
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Ceturtā tautas skaitīšana Latvijā 1935.gadā (latviski un franciski) 15.05.1936
Tautas skaitīšana Ceturtā tautas skaitīšana Latvijā 1935.gadā (latviski un franciski) 15.05.1936
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Lauku apdzīvotās vietas (Pēc 1935.g. tautas skaitīšanas materiāliem) (latviski un franciski) 30.06.1936
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Finanču un kredita statistika 1936.(latviski un franciski) 31.07.1936
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Latvijas lauksaimniecība 1936.gadā (latviski un franciski) 30.04.1937
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Tirdzniecības uzņēmumu apgrozījumi 1933.-1935. gadam (latviski un franciski) 31.05.1937
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Finanču un kredita statistika 1937. (latviski un franciski) 30.08.1937
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Latvijas statistikas atlass, XX (latviski un franciski) 03.01.1938
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Latvijas lauksaimniecība 1937.gadā (latviski un franciski) 30.06.1938
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Finanču un kredita statistika 1938. (latviski un franciski) 30.09.1938