Datu publicēšanas kalendārs

Statistikas datu publicēšanas kalendārs mājaslapas galveno rādītāju sadaļā un statistikas datubāzēs. Dati tiek publicēti kalendārā norādītajā datumā pēc plkst. 13.00.

Statistikas tēma Dati par periodu Piezīmes Plānotais publicēšanas datumskārtošanas ikona
Lauksaimniecības produktu iepirkuma cenas un cenu indeksi
 • par 2018. gada aprīli
31.05.2018
Nefinanšu investīciju ceturkšņa dati
 • par 2018. gada 1. ceturksni
01.06.2018
Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem
 • par 2018. gada martu
01.06.2018
Mēneša vidējā darba samaksa
 • par 2018. gada 1. ceturksni
 • par 2018. gada janvāri
 • par 2018. gada februāri
 • par 2018. gada martu
01.06.2018
Zivsaimniecība
 • par 2018. gada 1. ceturksni
01.06.2018
Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra
 • par 2018.gadu
 • perioda sākumā
04.06.2018
Iedzīvotāju skaits gada sākumā (tai skaitā pēc etniskā sastāva)
 • par 2018.gadu
 • perioda sākumā
04.06.2018
Iedzīvotāju dzimstība
 • par 2017.gadu
04.06.2018
Iedzīvotāju mirstība
 • par 2017.gadu
04.06.2018
Noslēgto un šķirto laulību skaits
 • par 2017.gadu
04.06.2018
Rūpniecības produkcijas apgrozījuma indekss
 • par 2018. gada aprīli
04.06.2018
Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
 • par 2018. gada aprīli
04.06.2018
Kravu pārvadājumi, pasažieru pārvadājumi
 • par 2018. gada 1. ceturksni
05.06.2018
Ceļu satiksmes negadījumi
 • par 2018. gada 1. ceturksni
05.06.2018
Būvniecības izmaksu indekss jauno dzīvojamo māju celtniecībai
 • par 2018. gada 1. ceturksni
06.06.2018
Latvijas iedzīvotāju ceļojumi
 • par 2017.gadu
06.06.2018
Ilgtermiņa migrācija
 • par 2018.gadu
07.06.2018
Patēriņa cenu indeksi
 • par 2018. gada maiju
08.06.2018
Ārējā tirdzniecība
 • par 2018. gada aprīli
11.06.2018
Biznesa pakalpojumu cenu indeksi
 • par 2018. gada 1. ceturksni
13.06.2018
Saskaņotais patēriņa cenu indekss
 • par 2018. gada maiju
13.06.2018
Zivsaimniecība
 • par 2017.gadu
13.06.2018
Viesnīcas un citas tūristu mītnes
 • par 2018. gada aprīli
14.06.2018
Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss
 • par 2018. gada 1. ceturksni
15.06.2018
Mājokļa cenu indekss
 • par 2018. gada 1. ceturksni
15.06.2018
Darbaspēka izmaksas un to struktūra
 • par 2018. gada 1. ceturksni
15.06.2018
Darbaspēka izmaksu indekss
 • par 2018. gada 1. ceturksni
15.06.2018
Vidējais nodarbināto skaits normālā darba laikā
 • par 2018. gada 1. ceturksni
15.06.2018
Apmaksātās un nostrādātās stundas
 • par 2018. gada 1. ceturksni
15.06.2018
Zivsaimniecība
 • par 2017.gadu
15.06.2018