Datu publicēšanas kalendārs

Statistikas datu publicēšanas kalendārs mājaslapas galveno rādītāju sadaļā un statistikas datubāzēs. Dati tiek publicēti kalendārā norādītajā datumā pēc plkst. 13.00.

Statistikas tēma Dati par periodu Piezīmes Plānotais publicēšanas datumskārtošanas ikona
Dabasgāzes imports un patēriņš
 • par 2014.gada jūliju
26.08.2014
Elektroenerģija - mēneša dati
 • par 2014.gada jūliju
26.08.2014
Būvniecības izmaksu indeksi
 • par 2014.gada jūliju
27.08.2014
Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi
 • par 2014.gada 2.ceturksni
28.08.2014
Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi
 • par 2014.gada 2.ceturksni
28.08.2014
Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem
 • par 2014.gada maiju
28.08.2014
Mājsaimniecību budžets
 • par 2013.gadu
28.08.2014
Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā piena kvalitāte
 • par 2014.gada jūliju
28.08.2014
Būvniecības konjunktūras rādītāji
 • par 2014.gada augustu
29.08.2014
Nefinanšu investīciju ceturkšņa dati
 • par 2014.gada 2.ceturksni
29.08.2014
Mazumtirdzniecības un auto tirdzniecības apgrozījums
 • par 2014.gada 2.ceturksni
 • precizētie dati
29.08.2014
Mazumtirdzniecības un auto tirdzniecības apgrozījums
 • par 2014.gada jūliju
29.08.2014
Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena
 • par 2014.gada jūliju
29.08.2014
Pakalpojuma sektora konjunktūras rādītāji
 • par 2014.gada augustu
29.08.2014
Mazumtirdzniecības konjunktūras rādītāji
 • par 2014.gada augustu
29.08.2014
Gaļas iepirkums un vidējā iepirkuma cena
 • par 2014.gada jūliju
29.08.2014
Mēneša vidējā darba samaksa
 • par 2014.gada 2.ceturksni
29.08.2014
Apstrādes rūpniecības konjunktūras rādītāji
 • par 2014.gada augustu
29.08.2014
Kravu pārvadājumi, pasažieru pārvadājumi
 • par 2014.gada 2.ceturksni
01.09.2014
Nefinanšu komersantu dati
 • par 2014.gada 2.ceturksni
01.09.2014
Iekšzemes kopprodukts Latvijā kopā
 • par 2014.gada 2.ceturksni
01.09.2014
Iekšzemes kopprodukts Latvijā kopā, sezonāli izlīdzināts
 • par 2014.gada 2.ceturksni
01.09.2014
Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
 • par 2014.gada jūliju
03.09.2014
Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
 • par 2014.gada jūliju
03.09.2014
Rūpniecības produkcijas apgrozījums (milj. EUR/LVL)
 • par 2014.gada jūliju
03.09.2014
Notiesāto personu skaits
 • par 2013.gadu
03.09.2014
Mājas aprūpe
 • par 2013.gadu
03.09.2014
Zinātne
 • par 2013.gadu
04.09.2014
Patēriņa cenu indeksi
 • par 2014.gada augustu
08.09.2014
Rūpniecības produkcijas apgrozījuma indekss
 • par 2014.gada jūliju
08.09.2014