Datu publicēšanas kalendārs

Statistikas datu publicēšanas kalendārs mājaslapas galveno rādītāju sadaļā un statistikas datubāzēs. Dati tiek publicēti kalendārā norādītajā datumā pēc plkst. 13.00.

Statistikas tēma Dati par periodu Piezīmes Plānotais publicēšanas datumskārtošanas ikona
Rūpniecības produkcijas apgrozījuma indekss
 • par 2017. gada augustu
04.10.2017
Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
 • par 2017. gada augustu
04.10.2017
Patēriņa cenu indeksi
 • par 2017. gada septembri
09.10.2017
Ārējā tirdzniecība
 • par 2017. gada augustu
10.10.2017
Saskaņotais patēriņa cenu indekss
 • par 2017. gada septembri
12.10.2017
Viesnīcas un citas tūristu mītnes
 • par 2017. gada augustu
13.10.2017
Eksporta/importa vienības vērtības indekss
 • par 2017. gada augustu
16.10.2017
Gaisa kvalitāte
 • par 2017. gada septembri
20.10.2017
Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas
 • par 2017. gada oktobri
 • perioda sākumā
20.10.2017
Noslēgtās laulības
 • par 2017. gada septembri
20.10.2017
Iedzīvotāju dzimstība un mirstība
 • par 2017. gada septembri
20.10.2017
Ražotāju cenu indeksi rūpniecībā
 • par 2017. gada septembri
20.10.2017
Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās pilsētās
 • par 2018. gada septembri
20.10.2017
Valdības sektora vispārējie rādītāji, ieņēmumi, izdevumi, parāds
 • par 2017. gada 2. ceturksni
20.10.2017
Dabasgāzes imports un patēriņš
 • par 2017. gada septembri
25.10.2017
Elektroenerģija – mēneša dati
 • par 2017. gada septembri
25.10.2017
Būvniecības izmaksu indeksi
 • par 2017. gada septembri
26.10.2017
Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports, patēriņš
 • par 2017. gada augustu
26.10.2017
Naftas produkti
 • par 2017. gada augustu
26.10.2017
Konjunktūras rādītāji būvniecībā, rūpniecībā, mazumtirdzniecībā un pakalpojumu sektorā
 • par 2017. gada oktobri
 • neizlīdzinātie dati
27.10.2017
Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi
 • par 2017. gada augustu
30.10.2017
Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi
 • par 2017. gada augustu
30.10.2017
Autotirdzniecības, izmitināšanas un ēdināšanas apgrozījums
 • par 2017. gada augustu
30.10.2017
Mazumtirdzniecības apgrozījums
 • par 2017. gada 3. ceturksni
30.10.2017
Mazumtirdzniecības apgrozījums
 • par 2017. gada septembri
30.10.2017
Nodarbinātība un bezdarbs – mēneša novērtējums
 • par 2017. gada septembri
31.10.2017
Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem
 • par 2017. gada augustu
31.10.2017
Lidostas un ostu darbība
 • par 2017. gada 3. ceturksni
31.10.2017
Ekonomikas sentimenta rādītājs
 • par 2017. gada oktobri
31.10.2017
Vides nodokļi pa darbības veidiem
 • par 2015.gadu
31.10.2017