Datu publicēšanas kalendārs

Statistikas datu publicēšanas kalendārs mājaslapas galveno rādītāju sadaļā un statistikas datubāzēs. Dati tiek publicēti kalendārā norādītajā datumā pēc plkst. 13.00.

Statistikas tēma Dati par periodu Piezīmes Plānotais publicēšanas datumskārtošanas ikona
Līzinga un faktoringa portfeļa dati
 • par 2017. gada 4. ceturksni
27.02.2018
Eksporta/importa vienības vērtības indekss
 • par 2017.gadu
27.02.2018
Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports, patēriņš
 • par 2017. gada decembri
27.02.2018
Lopkopības produkcijas ražošana un un lauksaimniecības dzīvnieku produktivitāte
 • par 2017. gada 4. ceturksni
28.02.2018
Būvniecības izmaksu indeksi
 • par 2018. gada janvāri
28.02.2018
Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem
 • par 2017. gada decembri
28.02.2018
Mēneša vidējā darba samaksa
 • par 2017.gadu
28.02.2018
Mēneša vidējā darba samaksa
 • par 2017. gada 1. ceturksni
28.02.2018
Mazumtirdzniecības apgrozījums
 • par 2018. gada janvāri
28.02.2018
Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi
 • par 2017. gada decembri
28.02.2018
Piena iepirkums un iepirktā piena kvalitāte, iegūta gaļa kautuvēs
 • par 2018. gada janvāri
28.02.2018
Iekšzemes kopprodukts Latvijā kopā (EKS-2010)
 • par 2017. gada 4. ceturksni
28.02.2018
Nefinanšu investīciju ceturkšņa dati
 • par 2017. gada 4. ceturksni
01.03.2018
Ugunsgrēku skaits
 • par 2017.gadu
01.03.2018
Nodarbinātība un bezdarbs – mēneša novērtējums
 • par 2018. gada janvāri
02.03.2018
Piena produktu ražošana
 • par 2018. gada janvāri
02.03.2018
Nefinanšu komersantu dati
 • par 2017. gada 4. ceturksni
06.03.2018
Patēriņa cenu indeksi
 • par 2018. gada februāri
08.03.2018
Saskaņotais patēriņa cenu indekss
 • par 2018. gada februāri
08.03.2018
Būvniecības izmaksu indekss jauno dzīvojamo māju celtniecībai
 • par 2017. gada 4. ceturksni
08.03.2018
Ārējā tirdzniecība
 • par 2018. gada janvāri
12.03.2018
Mājokļa cenu indekss
 • par 2017. gada 4. ceturksni
16.03.2018
Finanšu sektora komersantu dati (neto apgrozījums, peļņa vai zaudējumi)
 • par 2017. gada 4. ceturksni
16.03.2018
Biznesa pakalpojumu cenu indeksi
 • par 2017. gada 4. ceturksni
16.03.2018
Biznesa pakalpojumu cenu indeksi
 • par 2017.gadu
16.03.2018
Darbaspēka izmaksas un to struktūra
 • par 2017.gadu
16.03.2018
Darbaspēka izmaksas un to struktūra
 • par 2017. gada 4. ceturksni
16.03.2018
Darbaspēka izmaksu indekss
 • par 2017. gada 4. ceturksni
16.03.2018
Vidējais nodarbināto skaits normālā darba laikā
 • par 2017.gadu
16.03.2018
Vidējais nodarbināto skaits normālā darba laikā
 • par 2018. gada 1. ceturksni
16.03.2018