Datu publicēšanas kalendārs

Statistikas datu publicēšanas kalendārs mājaslapas galveno rādītāju sadaļā un statistikas datubāzēs. Dati tiek publicēti kalendārā norādītajā datumā pēc plkst. 13.00.

Statistikas tēma Dati par periodu Piezīmes Plānotais publicēšanas datumskārtošanas ikona
Ceļu satiksmes negadījumi
 • par 2016.gada 1.ceturksni
02.06.2016
Kravu pārvadājumi, pasažieru pārvadājumi
 • par 2016.gada 1.ceturksni
02.06.2016
Būvniecības izmaksu indekss jauno dzīvojamo māju celtniecībai
 • par 2016.gada 1.ceturksni
06.06.2016
Iedzīvotāju dzimstība un mirstība
 • par 2015.gadu
08.06.2016
Iedzīvotāju dzimstība un mirstība
 • par 2015.gadu
08.06.2016
Noslēgto un šķirto laulību skaits
 • par 2015.gadu
08.06.2016
Ilgtermiņa migrācija
 • par 2015.gadu
08.06.2016
Galvenie demogrāfiskie rādītāji
 • par 2016.gadu
 • perioda sākumā
08.06.2016
Rūpniecības produkcijas apgrozījums (milj. EUR)
 • par 2016.gada aprīli
08.06.2016
Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
 • par 2016.gada aprīli
08.06.2016
Rūpniecības produkcijas apgrozījuma indekss
 • par 2016.gada aprīli
08.06.2016
Patēriņa cenu indeksi
 • par 2016.gada maiju
08.06.2016
Ārējā tirdzniecība
 • par 2016.gada aprīli
09.06.2016
Saskaņotais patēriņa cenu indekss
 • par 2016.gada maiju
13.06.2016
Biznesa pakalpojumu cenu indeksi
 • par 2016.gada 1.ceturksni
14.06.2016
Vidējais nodarbināto skaits normālā darba laikā
 • par 2016.gada 1.ceturksni
15.06.2016
Mājokļa cenu indekss
 • par 2016.gada 1.ceturksni
15.06.2016
Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss
 • par 2016.gada 1.ceturksni
15.06.2016
Darbaspēka izmaksu indekss
 • par 2016.gada 1.ceturksni
15.06.2016
Darbaspēka izmaksas un to struktūra
 • par 2016.gada 1.ceturksni
15.06.2016
Apmaksātās un nostrādātās stundas
 • par 2016.gada 1.ceturksni
15.06.2016
Eksporta/importa vienības vērtības indekss
 • par 2016.gada aprīli
15.06.2016
Zivsaimniecība
 • par 2015.gadu
17.06.2016
Investīcijas un kārtējās izmaksas vides aizsardzībai
 • par 2015.gadu
20.06.2016
Katlumāju un koģenerācijas staciju darbība
 • par 2015.gadu
20.06.2016
Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas
 • par 2016.gada jūniju
 • perioda sākumā
20.06.2016
Noslēgtās laulības
 • par 2016.gada maiju
20.06.2016
Iedzīvotāju dzimstība un mirstība
 • par 2016.gada maiju
20.06.2016
Aizņemtās un brīvās darbvietas
 • par 2016.gada 1.ceturksni
20.06.2016
Laika apstākļi un gaisa kvalitāte Latvijā
 • par 2016.gada maiju
20.06.2016