Datu publicēšanas kalendārs

Statistikas datu publicēšanas kalendārs mājaslapas galveno rādītāju sadaļā un statistikas datubāzēs. Dati tiek publicēti kalendārā norādītajā datumā pēc plkst. 13.00.

Statistikas tēma Dati par periodu Piezīmes Plānotais publicēšanas datumskārtošanas ikona
Būvniecības izmaksu indekss jauno dzīvojamo māju celtniecībai
 • par 2015.gada 4.ceturksni
07.03.2016
Rūpniecības produkcijas apgrozījums (milj. EUR)
 • par 2016.gada janvāri
07.03.2016
Nefinanšu komersantu dati
 • par 2015.gada 4.ceturksni
07.03.2016
Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
 • par 2016.gada janvāri
07.03.2016
Patēriņa cenu indeksi
 • par 2016.gada februāri
08.03.2016
Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums
 • par 2016.gada janvāri
10.03.2016
Saskaņotais patēriņa cenu indekss
 • par 2016.gada februāri
11.03.2016
Ārējā tirdzniecība
 • par 2016.gada janvāri
11.03.2016
Biznesa pakalpojumu cenu indeksi
 • par 2015.gadu
14.03.2016
Biznesa pakalpojumu cenu indeksi
 • par 2015.gada 4.ceturksni
14.03.2016
Eksporta/importa vienības vērtības indekss
 • par 2016.gada janvāri
15.03.2016
Mājokļa cenu indekss
 • par 2015.gada 4.ceturksni
15.03.2016
Finanšu sektora komersantu (komercsabiedrību) peļņa vai zaudējumi un neto apgrozījums
 • par 2015.gada 4.ceturksni
16.03.2016
Darbaspēka izmaksas un to struktūra
 • par 2015.gada 4.ceturksni
16.03.2016
Darbaspēka izmaksu indekss
 • par 2015.gada 4.ceturksni
17.03.2016
Ostu darbība – ikgadējie dati
 • par 2015.gadu
18.03.2016
Aizņemtās un brīvās darbvietas
 • par 2015.gadu
19.03.2016
Aizņemtās un brīvās darbvietas
 • par 2015.gada 4.ceturksni
19.03.2016
Laika apstākļi un gaisa kvalitāte Latvijā
 • par 2016.gada februāri
19.03.2016
Minimālā valstī noteiktā mēnešalga
 • par 2015.gadu
20.03.2016
Strādājošo un pensionāru pirktspēja
 • par 2015.gadu
20.03.2016
Ražotāju cenu indeksi rūpniecībā
 • par 2016.gada februāri
21.03.2016
Viesnīcas un citas tūristu mītnes
 • par 2016.gada janvāri
23.03.2016
Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss
 • par 2015.gada 4.ceturksni
24.03.2016
Iekšzemes kopprodukts Latvijā kopā, sezonāli izlīdzināts (EKS-2010)
 • par 2015.gada 4.ceturksni
 • precizētie dati
24.03.2016
Iekšzemes kopprodukts Latvijā kopā (EKS-2010)
 • par 2015.gada 4.ceturksni
 • precizētie dati
24.03.2016
Dabasgāzes imports un patēriņš
 • par 2016.gada februāri
25.03.2016
Elektroenerģija – mēneša dati
 • par 2016.gada februāri
25.03.2016
Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports, patēriņš
 • par 2016.gada janvāri
26.03.2016
Naftas produkti
 • par 2016.gada janvāri
26.03.2016