Datu publicēšanas kalendārs

Statistikas datu publicēšanas kalendārs mājaslapas galveno rādītāju sadaļā un statistikas datubāzēs. Dati tiek publicēti kalendārā norādītajā datumā pēc plkst. 13.00.

Statistikas tēma Dati par periodu Piezīmes Plānotais publicēšanas datumskārtošanas ikona
Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi
 • par 2016.gada jūliju
30.09.2016
Ekonomikas sentimenta rādītājs
 • par 2016.gada septembri
30.09.2016
Nodarbinātība un bezdarbs – mēneša novērtējums
 • par 2016.gada augustu
30.09.2016
Gaļas iepirkums un vidējā iepirkuma cena
 • par 2016.gada augustu
30.09.2016
Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena
 • par 2016.gada augustu
30.09.2016
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes cena
 • par 2015.gadu
30.09.2016
Autotirdzniecības, izmitināšanas un ēdināšanas apgrozījums
 • par 2016.gada jūliju
30.09.2016
Mazumtirdzniecības apgrozījums
 • par 2016.gada augustu
30.09.2016
Piena produktu ražošana – mēneša dati
 • par 2016.gada augustu
30.09.2016
Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā piena kvalitāte
 • par 2016.gada augustu
30.09.2016
Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji
 • par 2014.gadu
30.09.2016
Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
 • par 2016.gada augustu
04.10.2016
Rūpniecības produkcijas apgrozījuma indekss
 • par 2016.gada augustu
04.10.2016
Rūpniecības produkcijas apgrozījums (milj. EUR)
 • par 2016.gada augustu
04.10.2016
Energoresursu ražošana, imports, eksports, patēriņš
 • par 2015.gadu
05.10.2016
Patēriņa cenu indeksi
 • par 2016.gada septembri
10.10.2016
Ārējā tirdzniecība
 • par 2016.gada augustu
11.10.2016
Saskaņotais patēriņa cenu indekss
 • par 2016.gada septembri
13.10.2016
Eksporta/importa vienības vērtības indekss
 • par 2016.gada augustu
17.10.2016
IKT lietošana uzņēmumos
 • par 2016.gadu
 • perioda sākumā
19.10.2016
Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās
 • par 2016.gadu
 • perioda sākumā
19.10.2016
Valdības finanses
 • par 2015.gadu
20.10.2016
Valdības sektora vispārējie rādītāji, ieņēmumi, izdevumi, parāds
 • par 2016.gada 2.ceturksni
20.10.2016
Valdības sektora vispārējie rādītāji, ieņēmumi, izdevumi, parāds
 • par 2015.gadu
 • galīgie dati
20.10.2016
Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas
 • par 2016.gada oktobri
 • perioda sākumā
20.10.2016
Iedzīvotāju dzimstība un mirstība
 • par 2016.gada septembri
20.10.2016
Noslēgtās laulības
 • par 2016.gada septembri
20.10.2016
Laika apstākļi un gaisa kvalitāte Latvijā
 • par 2016.gada septembri
21.10.2016
Ražotāju cenu indeksi rūpniecībā
 • par 2016.gada septembri
21.10.2016
Darba samaksas struktūra
 • par 2014.gadu
24.10.2016