Datu publicēšanas kalendārs

Statistikas datu publicēšanas kalendārs mājaslapas galveno rādītāju sadaļā un statistikas datubāzēs. Dati tiek publicēti kalendārā norādītajā datumā pēc plkst. 13.00.

Statistikas tēma Dati par periodu Piezīmes Plānotais publicēšanas datumskārtošanas ikona
Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
 • par 2017. gada jūniju
03.08.2017
Kultūra
 • par 2016.gadu
04.08.2017
Patēriņa cenu indeksi
 • par 2017. gada jūliju
08.08.2017
Ārējā tirdzniecība
 • par 2017. gada jūniju
09.08.2017
Izsniegtās būvatļaujas
 • par 2017. gada 2. ceturksni
11.08.2017
Būvniecības produkcija
 • par 2017. gada 2. ceturksni
11.08.2017
Uzbūvētās dzīvojamās ēkas
 • par 2017. gada 2. ceturksni
11.08.2017
Saskaņotais patēriņa cenu indekss
 • par 2017. gada jūliju
11.08.2017
Viesnīcas un citas tūristu mītnes
 • par 2017. gada jūniju
14.08.2017
Viesnīcas un citas tūristu mītnes
 • par 2017. gada 2. ceturksni
14.08.2017
Nodarbinātība un bezdarbs
 • par 2017. gada 2. ceturksni
15.08.2017
Eksporta/importa vienības vērtības indekss
 • par 2017. gada jūniju
15.08.2017
Energoresursu vidējās cenas gala patērētājiem
 • par 2016.gadu
18.08.2017
Kaitīgo vielu izplūde atmosfērā
 • par 2016.gadu
18.08.2017
Sadzīves un bīstamie atkritumi
 • par 2016.gadu
18.08.2017
Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas
 • par 2017. gada augustu
 • perioda sākumā
18.08.2017
Noslēgtās laulības
 • par 2017. gada jūliju
18.08.2017
Iedzīvotāju dzimstība un mirstība
 • par 2017. gada jūliju
18.08.2017
Līzinga un faktoringa portfeļa dati
 • par 2017. gada 2. ceturksni
18.08.2017
Pašvaldību sociālā palīdzība
 • par 2016.gadu
18.08.2017
Pašvaldību sociālie pakalpojumi
 • par 2016.gadu
18.08.2017
Mājas aprūpe
 • par 2016.gadu
18.08.2017
Ražotāju cenu indeksi rūpniecībā
 • par 2017. gada jūliju
21.08.2017
Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās pilsētās
 • par 2017. gada jūliju
22.08.2017
Gaisa kvalitāte
 • par 2017. gada jūliju
22.08.2017
Finanšu sektora komersantu dati (neto apgrozījums, peļņa vai zaudējumi)
 • par 2017. gada 2. ceturksni
22.08.2017
Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports, patēriņš
 • par 2017. gada jūniju
25.08.2017
Dabasgāzes imports un patēriņš
 • par 2017. gada jūliju
25.08.2017
Elektroenerģija – mēneša dati
 • par 2017. gada jūliju
25.08.2017
Naftas produkti
 • par 2017. gada jūniju
25.08.2017