Datu publicēšanas kalendārs

Statistikas datu publicēšanas kalendārs mājaslapas galveno rādītāju sadaļā un statistikas datubāzēs. Dati tiek publicēti kalendārā norādītajā datumā pēc plkst. 13.00.

Statistikas tēma Dati par periodu Piezīmes Plānotais publicēšanas datumskārtošanas ikona
Viesnīcas un citas tūristu mītnes
 • par 2014.gada augustu
22.10.2014
Laika apstākļi un gaisa kvalitāte Latvijā
 • par 2014.gada septembri
22.10.2014
Lauku saimniecību struktūra
 • par 2013.gadu
 • provizoriskie dati
22.10.2014
Naftas produkti
 • par 2014.gada augustu
27.10.2014
Dabasgāzes imports un patēriņš
 • par 2014.gada septembri
27.10.2014
Elektroenerģija - mēneša dati
 • par 2014.gada septembri
27.10.2014
Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports, patēriņš
 • par 2014.gada augustu
27.10.2014
Būvniecības izmaksu indeksi
 • par 2014.gada septembri
27.10.2014
Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem
 • par 2014.gada jūniju
28.10.2014
Mazumtirdzniecības un auto tirdzniecības apgrozījums
 • par 2014.gada 3.ceturksni
30.10.2014
Mazumtirdzniecības un auto tirdzniecības apgrozījums
 • par 2014.gada septembri
30.10.2014
Vides nodokļi pa darbības veidiem
 • par 2012. gadu
30.10.2014
Lidostas un ostu darbība
 • par 2014.gada 3.ceturksni
31.10.2014
Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena
 • par 2014.gada septembri
31.10.2014
Reģistrēto transportlīdzekļu un automobiļu skaits
 • par 2014.gada oktobri
31.10.2014
Pakalpojuma sektora konjunktūras rādītāji
 • par 2014.gada oktobri
31.10.2014
Mazumtirdzniecības konjunktūras rādītāji
 • par 2014.gada oktobri
31.10.2014
Būvniecības konjunktūras rādītāji
 • par 2014.gada oktobri
31.10.2014
Gaļas iepirkums un vidējā iepirkuma cena
 • par 2014.gada septembri
31.10.2014
Pensiju saņēmēju skaits, ikmēneša pensiju vidējie apmēri
 • par 2014.gada 3.ceturksni
31.10.2014
Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā piena kvalitāte
 • par 2014.gada septembri
31.10.2014
Apstrādes rūpniecības konjunktūras rādītāji
 • par 2014.gada oktobri
31.10.2014
Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
 • par 2014.gada septembri
03.11.2014
Rūpniecības produkcijas apgrozījums (milj. EUR)
 • par 2014.gada septembri
04.11.2014
Gaisa emisiju konti
 • 2008-2012
07.11.2014
Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums
 • par 2014.gada 3.ceturksni
10.11.2014
Patēriņa cenu indeksi
 • par 2014.gada oktobri
10.11.2014
Rūpniecības produkcijas apgrozījuma indekss
 • par 2014.gada septembri
10.11.2014
Ārējā tirdzniecība
 • par 2014.gada septembri
10.11.2014
Saskaņotais patēriņa cenu indekss
 • par 2014.gada oktobri
12.11.2014