Datu publicēšanas kalendārs

Statistikas datu publicēšanas kalendārs mājaslapas galveno rādītāju sadaļā un statistikas datubāzēs. Dati tiek publicēti kalendārā norādītajā datumā pēc plkst. 13.00.

Statistikas tēma Dati par periodu Piezīmes Plānotais publicēšanas datumskārtošanas ikona
Iekšzemes kopprodukts Latvijā kopā (EKS-2010)
 • par 2017. gada 1. ceturksni
 • precizētie dati
22.06.2017
Naftas produkti
 • par 2017. gada aprīli
26.06.2017
Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports, patēriņš
 • par 2017. gada aprīli
26.06.2017
Elektroenerģija – mēneša dati
 • par 2017. gada maiju
26.06.2017
Dabasgāzes imports un patēriņš
 • par 2017. gada maiju
26.06.2017
Gaisa kvalitāte
 • par 2017. gada maiju
27.06.2017
Laika apstākļi un gaisa kvalitāte Latvijā
 • par 2017. gada maiju
27.06.2017
Konjunktūras rādītāji būvniecībā, rūpniecībā, mazumtirdzniecībā un pakalpojumu sektorā
 • par 2017. gada jūniju
 • neizlīdzinātie dati
27.06.2017
Būvniecības izmaksu indeksi
 • par 2017. gada maiju
28.06.2017
Nodarbināto skaits pēc faktiskās darba vietas
 • par 2015.gadu
30.06.2017
Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi
 • par 2017. gada aprīli
30.06.2017
Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem
 • par 2017. gada aprīli
30.06.2017
Veselības aprūpe un sports
 • par 2016.gadu
30.06.2017
Ekonomikas sentimenta rādītājs
 • par 2017. gada jūniju
30.06.2017
Konfidences rādītāji
 • par 2017. gada jūniju
 • sezonāli izlīdzināti dati
30.06.2017
Gaļas iepirkums un vidējā iepirkuma cena
 • par 2017. gada maiju
30.06.2017
Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā piena kvalitāte
 • par 2017. gada maiju
30.06.2017
Piena produktu ražošana – mēneša dati
 • par 2017. gada maiju
30.06.2017
Latvijas iedzīvotāju ceļojumi
 • par 2016.gadu
30.06.2017
Mazumtirdzniecības apgrozījums
 • par 2017. gada maiju
30.06.2017
Valdības sektora vispārējie rādītāji, ieņēmumi, izdevumi, parāds
 • par 2017. gada 1. ceturksni
30.06.2017
Nodarbinātība un bezdarbs – mēneša novērtējums
 • par 2017. gada maiju
03.07.2017
Izglītība
 • par 2016/2017
03.07.2017
Rūpniecības produkcijas apgrozījuma indekss
 • par 2017. gada maiju
04.07.2017
Rūpniecības produkcijas apgrozījums (milj. EUR)
 • par 2017. gada maiju
04.07.2017
Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
 • par 2017. gada maiju
04.07.2017
Ārējā tirdzniecība
 • par 2017. gada maiju
10.07.2017
Patēriņa cenu indeksi
 • par 2017. gada jūniju
10.07.2017
Saskaņotais patēriņa cenu indekss
 • par 2017. gada jūniju
12.07.2017
Viesnīcas un citas tūristu mītnes
 • par 2017. gada maiju
14.07.2017