Datu publicēšanas kalendārs

Statistikas datu publicēšanas kalendārs mājaslapas galveno rādītāju sadaļā un statistikas datubāzēs. Dati tiek publicēti kalendārā norādītajā datumā pēc plkst. 13.00.

Statistikas tēma Dati par periodu Piezīmes Plānotais publicēšanas datumskārtošanas ikona
Viesnīcas un citas tūristu mītnes
 • par 2015.gada jūniju
25.08.2015
Viesnīcas un citas tūristu mītnes
 • par 2015.gada 2.ceturksni
25.08.2015
Elektroenerģija - mēneša dati
 • par 2015.gada jūliju
25.08.2015
Dabasgāzes imports un patēriņš
 • par 2015.gada jūliju
25.08.2015
Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports, patēriņš
 • par 2015.gada jūniju
26.08.2015
Naftas produkti
 • par 2015.gada jūniju
26.08.2015
Būvniecības izmaksu indeksi
 • par 2015.gada jūliju
27.08.2015
Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem
 • par 2015.gada maiju
27.08.2015
Mēneša vidējā darba samaksa
 • par 2015.gada 2.ceturksni
28.08.2015
Mazumtirdzniecības apgrozījums
 • par 2015.gada jūliju
28.08.2015
Mazumtirdzniecības apgrozījums
 • par 2015.gada 2.ceturksni
 • precizētie dati
28.08.2015
Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi
 • par 2015.gada 2.ceturksni
28.08.2015
Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi
 • par 2015.gada 2.ceturksni
28.08.2015
Autotirdzniecības, izmitināšanas un ēdināšanas apgrozījums
 • par 2015.gada jūniju
28.08.2015
Mājsaimniecību budžets
 • par 2014.gadu
28.08.2015
Piena produktu ražošana - mēneša dati
 • par 2015.gada jūliju
28.08.2015
Būvniecības konjunktūras rādītāji
 • par 2015.gada augustu
31.08.2015
Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena
 • par 2015.gada jūliju
31.08.2015
Gaļas iepirkums un vidējā iepirkuma cena
 • par 2015.gada jūliju
31.08.2015
Iekšzemes kopprodukts Latvijā kopā, sezonāli izlīdzināts (EKS-2010)
 • par 2015.gada 2.ceturksni
 • provizoriskie dati
31.08.2015
Iekšzemes kopprodukts Latvijā kopā (EKS-2010)
 • par 2015.gada 2.ceturksni
 • provizoriskie dati
31.08.2015
Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā piena kvalitāte
 • par 2015.gada jūliju
31.08.2015
Apstrādes rūpniecības konjunktūras rādītāji
 • par 2015.gada augustu
31.08.2015
Pakalpojuma sektora konjunktūras rādītāji
 • par 2015.gada augustu
31.08.2015
Mazumtirdzniecības konjunktūras rādītāji
 • par 2015.gada augustu
31.08.2015
Ceļu satiksmes negadījumi
 • par 2015.gada 2.ceturksni
01.09.2015
Kravu pārvadājumi, pasažieru pārvadājumi
 • par 2015.gada 2.ceturksni
01.09.2015
Nefinanšu investīciju ceturkšņa dati
 • par 2015.gada 2.ceturksni
01.09.2015
Notiesāto personu skaits
 • par 2014.gadu
02.09.2015
Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
 • par 2015.gada jūliju
03.09.2015