Datu publicēšanas kalendārs

Statistikas datu publicēšanas kalendārs mājaslapas galveno rādītāju sadaļā un statistikas datubāzēs. Dati tiek publicēti kalendārā norādītajā datumā pēc plkst. 13.00.

Statistikas tēma Dati par periodu Piezīmes Plānotais publicēšanas datumskārtošanas ikona
Energoresursu ražošana, imports, eksports, patēriņš
 • par 2013.gadu
03.10.2014
Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
 • par 2014.gada augustu
06.10.2014
Valdības sektora vispārējie rādītāji, ieņēmumi, izdevumi, parāds
 • par 2013.gadu
 • galīgie dati
06.10.2014
Valdības sektora vispārējie rādītāji, ieņēmumi, izdevumi, parāds
 • par 2014.gada 2.ceturksni
06.10.2014
Rūpniecības produkcijas apgrozījums (milj. EUR)
 • par 2014.gada augustu
06.10.2014
Patēriņa cenu indeksi
 • par 2014.gada septembri
08.10.2014
Rūpniecības produkcijas apgrozījuma indekss
 • par 2014.gada augustu
09.10.2014
Ārējā tirdzniecība
 • par 2014.gada augustu
10.10.2014
Saskaņotais patēriņa cenu indekss
 • par 2014.gada septembri
14.10.2014
Eksporta/importa vienības vērtības indekss
 • par 2014.gada augustu
15.10.2014
Iedzīvotāju dzimstība un mirstība
 • par 2014.gada septembri
20.10.2014
Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas
 • par 2014.gada oktobri
 • perioda sākumā
20.10.2014
Noslēgto un šķirto laulību skaits
 • par 2014.gada septembri
20.10.2014
Ražotāju cenu indeksi rūpniecībā
 • par 2014.gada septembri
21.10.2014
Viesnīcas un citas tūristu mītnes
 • par 2014.gada augustu
22.10.2014
Laika apstākļi un gaisa kvalitāte Latvijā
 • par 2014.gada septembri
22.10.2014
Lauku saimniecību struktūra
 • par 2013.gadu
 • provizoriskie dati
22.10.2014
Naftas produkti
 • par 2014.gada augustu
27.10.2014
Dabasgāzes imports un patēriņš
 • par 2014.gada septembri
27.10.2014
Elektroenerģija - mēneša dati
 • par 2014.gada septembri
27.10.2014
Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports, patēriņš
 • par 2014.gada augustu
27.10.2014
Būvniecības izmaksu indeksi
 • par 2014.gada septembri
27.10.2014
Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem
 • par 2014.gada jūniju
28.10.2014
Mazumtirdzniecības un auto tirdzniecības apgrozījums
 • par 2014.gada 3.ceturksni
30.10.2014
Mazumtirdzniecības un auto tirdzniecības apgrozījums
 • par 2014.gada septembri
30.10.2014
Vides nodokļi pa darbības veidiem
 • par 2012. gadu
30.10.2014
Lidostas un ostu darbība
 • par 2014.gada 3.ceturksni
31.10.2014
Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena
 • par 2014.gada septembri
31.10.2014
Reģistrēto transportlīdzekļu un automobiļu skaits
 • par 2014.gada oktobri
31.10.2014
Pakalpojuma sektora konjunktūras rādītāji
 • par 2014.gada oktobri
31.10.2014