Datu publicēšanas kalendārs

Statistikas datu publicēšanas kalendārs mājaslapas galveno rādītāju sadaļā un statistikas datubāzēs. Dati tiek publicēti kalendārā norādītajā datumā pēc plkst. 13.00.

Statistikas tēma Dati par periodu Piezīmes Plānotais publicēšanas datumskārtošanas ikona
Patēriņa cenu indeksi
 • par 2014.gada novembri
08.12.2014
Būvniecības izmaksu indekss jauno dzīvojamo māju celtniecībai
 • par 2014.gada 3.ceturksni
08.12.2014
Rūpniecības produkcijas apgrozījuma indekss
 • par 2014.gada oktobri
09.12.2014
Ārējā tirdzniecība
 • par 2013.gada oktobri
10.12.2014
Saskaņotais patēriņa cenu indekss
 • par 2014.gada novembri
15.12.2014
Mājokļa cenu indekss
 • par 2014.gada 3.ceturksni
15.12.2014
Eksporta/importa vienības vērtības indekss
 • par 2014.gada oktobri
15.12.2014
Darbaspēka izmaksu indekss
 • par 2014.gada 3.ceturksni
16.12.2014
Apmaksātās un nostrādātās stundas
 • par 2014.gada 3.ceturksni
18.12.2014
Aizņemtās un brīvās darbvietas
 • par 2014.gada 3.ceturksni
18.12.2014
Biznesa pakalpojumu cenu indeksi
 • par 2014.gada 3.ceturksni
18.12.2014
Ražotāju cenu indeksi rūpniecībā
 • par 2014.gada novembri
19.12.2014
Iedzīvotāju dzimstība un mirstība
 • par 2014.gada novembri
22.12.2014
Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas
 • par 2014.gada decembri
 • perioda sākumā
22.12.2014
Viesnīcas un citas tūristu mītnes
 • par 2014.gada oktobri
22.12.2014
Laika apstākļi un gaisa kvalitāte Latvijā
 • par 2014.gada novembri
22.12.2014
Noslēgto un šķirto laulību skaits
 • par 2014.gada novembri
22.12.2014
Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss
 • par 2014.gada 3.ceturksni
23.12.2014
Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem
 • par 2014.gada septembri
23.12.2014
Dabasgāzes imports un patēriņš
 • par 2014.gada novembri
29.12.2014
Elektroenerģija - mēneša dati
 • par 2014.gada novembri
29.12.2014
Būvniecības konjunktūras rādītāji
 • par 2014.gada decembri
30.12.2014
Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena
 • par 2014.gada novembri
30.12.2014
Pakalpojuma sektora konjunktūras rādītāji
 • par 2014.gada decembri
30.12.2014
Mazumtirdzniecības konjunktūras rādītāji
 • par 2014.gada decembri
30.12.2014
Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports, patēriņš
 • par 2014.gada oktobri
30.12.2014
Gaļas iepirkums un vidējā iepirkuma cena
 • par 2014.gada novembri
30.12.2014
Naftas produkti
 • par 2014.gada oktobri
30.12.2014
Būvniecības izmaksu indeksi
 • par 2014.gada novembri
30.12.2014
Lauku saimniecību struktūra
 • par 2013.gadu
 • galīgie dati
30.12.2014