Datu publicēšanas kalendārs

Statistikas datu publicēšanas kalendārs mājaslapas galveno rādītāju sadaļā un statistikas datubāzēs. Dati tiek publicēti kalendārā norādītajā datumā pēc plkst. 13.00.

Statistikas tēma Dati par periodu Piezīmes Plānotais publicēšanas datumskārtošanas ikona
Lidostas un ostu darbība
 • par 2014.gada 3.ceturksni
31.10.2014
Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena
 • par 2014.gada septembri
31.10.2014
Reģistrēto transportlīdzekļu un automobiļu skaits
 • par 2014.gada oktobri
31.10.2014
Pakalpojuma sektora konjunktūras rādītāji
 • par 2014.gada oktobri
31.10.2014
Mazumtirdzniecības konjunktūras rādītāji
 • par 2014.gada oktobri
31.10.2014
Būvniecības konjunktūras rādītāji
 • par 2014.gada oktobri
31.10.2014
Gaļas iepirkums un vidējā iepirkuma cena
 • par 2014.gada septembri
31.10.2014
Pensiju saņēmēju skaits, ikmēneša pensiju vidējie apmēri
 • par 2014.gada 3.ceturksni
31.10.2014
Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā piena kvalitāte
 • par 2014.gada septembri
31.10.2014
Apstrādes rūpniecības konjunktūras rādītāji
 • par 2014.gada oktobri
31.10.2014
Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
 • par 2014.gada septembri
03.11.2014
Rūpniecības produkcijas apgrozījums (milj. EUR)
 • par 2014.gada septembri
04.11.2014
Gaisa emisiju konti
 • 2008-2012
07.11.2014
Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums
 • par 2014.gada 3.ceturksni
10.11.2014
Patēriņa cenu indeksi
 • par 2014.gada oktobri
10.11.2014
Rūpniecības produkcijas apgrozījuma indekss
 • par 2014.gada septembri
10.11.2014
Ārējā tirdzniecība
 • par 2014.gada septembri
10.11.2014
Saskaņotais patēriņa cenu indekss
 • par 2014.gada oktobri
12.11.2014
Izsniegtās būvatļaujas
 • par 2014.gada 3.ceturksni
14.11.2014
Būvniecības produkcija
 • par 2014.gada 3.ceturksni
14.11.2014
Uzbūvētās dzīvojamās ēkas
 • par 2014.gada 3.ceturksni
14.11.2014
Nodarbinātība un bezdarbs
 • par 2014.gada 3.ceturksni
14.11.2014
Uzņēmējdarbības rādītāji būvniecībā
 • par 2013.gadu
 • provizoriskie dati
14.11.2014
Uzņēmējdarbības rādītāji rūpniecībā
 • par 2013.gadu
 • provizoriskie dati
14.11.2014
Uzņēmējdarbības rādītāji pakalpojumu sniegšanas nozarēs
 • par 2013.gadu
 • provizoriskie dati
14.11.2014
Uzņēmējdarbības rādītāji tirdzniecībā
 • par 2013.gadu
 • provizoriskie dati
14.11.2014
Eksporta/importa vienības vērtības indekss
 • par 2014.gada septembri
17.11.2014
Iedzīvotāju dzimstība un mirstība
 • par 2014.gada oktobri
20.11.2014
Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas
 • par 2014.gada novembri
 • perioda sākumā
20.11.2014
Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija
 • par 2013.gadu
20.11.2014