Datu publicēšanas kalendārs

Statistikas datu publicēšanas kalendārs mājaslapas galveno rādītāju sadaļā un statistikas datubāzēs. Dati tiek publicēti kalendārā norādītajā datumā pēc plkst. 13.00.

Statistikas tēma Dati par periodu Piezīmes Plānotais publicēšanas datumskārtošanas ikona
Iedzīvotāju dzimstība un mirstība
 • par 2014.gada augustu
22.09.2014
Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas
 • par 2014.gada septembri
 • perioda sākumā
22.09.2014
Viesnīcas un citas tūristu mītnes
 • par 2014.gada jūliju
22.09.2014
Laika apstākļi un gaisa kvalitāte Latvijā
 • par 2014.gada augustu
22.09.2014
Noslēgto un šķirto laulību skaits
 • par 2014.gada augustu
22.09.2014
Iekšzemes kopprodukts Latvijā kopā
 • par 2014.gada 2.ceturksni
23.09.2014
Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss
 • 2010.gada 1.ceturksnis - 2014.gada 2.ceturksnis
23.09.2014
Dabasgāzes imports un patēriņš
 • par 2014.gada augustu
25.09.2014
Elektroenerģija - mēneša dati
 • par 2014.gada augustu
25.09.2014
Būvniecības izmaksu indeksi
 • par 2014.gada augustu
25.09.2014
Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports, patēriņš
 • par 2014.gada jūliju
26.09.2014
Naftas produkti
 • par 2014.gada jūliju
26.09.2014
Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem
 • par 2014.gada jūniju
26.09.2014
Būvniecības konjunktūras rādītāji
 • par 2014.gada septembri
30.09.2014
Mazumtirdzniecības un auto tirdzniecības apgrozījums
 • par 2014.gada augustu
30.09.2014
Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena
 • par 2014.gada augustu
30.09.2014
Pakalpojuma sektora konjunktūras rādītāji
 • par 2014.gada septembri
30.09.2014
Mazumtirdzniecības konjunktūras rādītāji
 • par 2014.gada septembri
30.09.2014
Gaļas iepirkums un vidējā iepirkuma cena
 • par 2014.gada augustu
30.09.2014
Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā piena kvalitāte
 • par 2014.gada augustu
30.09.2014
Apstrādes rūpniecības konjunktūras rādītāji
 • par 2014.gada septembri
30.09.2014
Satiksmes ceļi (izņemot investīcijas)
 • par 2013.gadu
01.10.2014
Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās
 • par 2014.gadu
 • perioda sākumā
01.10.2014
Uzņēmumu izdevumi informācijas un komunikāciju tehnoloģijām
 • par 2014.gadu
 • perioda sākumā
01.10.2014
Energoresursu ražošana, imports, eksports, patēriņš
 • par 2013.gadu
03.10.2014
Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
 • par 2014.gada augustu
06.10.2014
Valdības sektora vispārējie rādītāji, ieņēmumi, izdevumi, parāds
 • par 2013.gadu
 • galīgie dati
06.10.2014
Valdības sektora vispārējie rādītāji, ieņēmumi, izdevumi, parāds
 • par 2014.gada 2.ceturksni
06.10.2014
Rūpniecības produkcijas apgrozījums (milj. EUR)
 • par 2014.gada augustu
06.10.2014
Patēriņa cenu indeksi
 • par 2014.gada septembri
08.10.2014