Datu publicēšanas kalendārs

Statistikas datu publicēšanas kalendārs mājaslapas galveno rādītāju sadaļā un statistikas datubāzēs. Dati tiek publicēti kalendārā norādītajā datumā pēc plkst. 13.00.

Statistikas tēma Dati par periodu Piezīmes Plānotais publicēšanas datumskārtošanas ikona
Elektroenerģija - mēneša dati
 • par 2015.gada augustu
25.09.2015
Dabasgāzes imports un patēriņš
 • par 2015.gada augustu
25.09.2015
Iekšzemes kopprodukts Latvijā kopā (EKS-2010)
 • par 2013.gadu
25.09.2015
Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports, patēriņš
 • par 2015.gada jūliju
26.09.2015
Naftas produkti
 • par 2015.gada jūliju
26.09.2015
Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem
 • par 2015.gada jūniju
28.09.2015
Būvniecības konjunktūras rādītāji
 • par 2015.gada septembri
30.09.2015
Uzņēmumu demogrāfijas rādītāji
 • par 2013.gadu
30.09.2015
Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena
 • par 2015.gada augustu
30.09.2015
Gaļas iepirkums un vidējā iepirkuma cena
 • par 2015.gada augustu
30.09.2015
Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā piena kvalitāte
 • par 2015.gada augustu
30.09.2015
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes cena
 • par 2014.gadu
30.09.2015
Mazumtirdzniecības apgrozījums
 • par 2015.gada augustu
30.09.2015
Apstrādes rūpniecības konjunktūras rādītāji
 • par 2015.gada septembri
30.09.2015
Pakalpojuma sektora konjunktūras rādītāji
 • par 2015.gada septembri
30.09.2015
Mazumtirdzniecības konjunktūras rādītāji
 • par 2015.gada septembri
30.09.2015
Autotirdzniecības, izmitināšanas un ēdināšanas apgrozījums
 • par 2015.gada jūliju
30.09.2015
Piena produktu ražošana - mēneša dati
 • par 2015.gada augustu
30.09.2015
IKT lietošana uzņēmumos
 • par 2015.gadu
 • perioda sākumā
01.10.2015
Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās
 • par 2015.gadu
 • perioda sākumā
01.10.2015
Energoresursu ražošana, imports, eksports, patēriņš
 • par 2014.gadu
02.10.2015
Elektroenerģija - gada dati
 • par 2014.gadu
02.10.2015
Atjaunīgo energoresursu, kokogļu un atkritumu ražošana, imports, eksports un patēriņš
 • par 2014.gadu
02.10.2015
Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
 • par 2015.gada augustu
05.10.2015
Patēriņa cenu indeksi
 • par 2015.gada septembri
08.10.2015
Rūpniecības produkcijas apgrozījuma indekss
 • par 2015.gada augustu
09.10.2015
Ārējā tirdzniecība
 • par 2015.gada augustu
12.10.2015
Saskaņotais patēriņa cenu indekss
 • par 2015.gada septembri
13.10.2015
Eksporta/importa vienības vērtības indekss
 • par 2015.gada augustu
15.10.2015
IKT sektora statistika
 • par 2014.gadu
19.10.2015