Datu publicēšanas kalendārs

Statistikas datu publicēšanas kalendārs mājaslapas galveno rādītāju sadaļā un statistikas datubāzēs. Dati tiek publicēti kalendārā norādītajā datumā pēc plkst. 13.00.

Statistikas tēma Dati par periodu Piezīmes Plānotais publicēšanas datumskārtošanas ikona
Piena produktu ražošana
 • par 2018. gada jūniju
01.08.2018
Kultūra
 • par 2017.gadu
03.08.2018
Privāto mājsaimniecību skaits un vidējais lielums
 • par 2018.gadu
 • perioda sākumā
03.08.2018
Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums
 • par 2018. gada 2. ceturksni
03.08.2018
Rūpniecības produkcijas apgrozījuma indekss
 • par 2018. gada jūniju
03.08.2018
Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
 • par 2018. gada jūniju
03.08.2018
Patēriņa cenu indeksi
 • par 2018. gada jūliju
08.08.2018
Ārējā tirdzniecība
 • par 2018. gada jūniju
09.08.2018
Jaunbūvju skaita indekss
 • par 2018. gada 2. ceturksni
13.08.2018
Saskaņotais patēriņa cenu indekss
 • par 2018. gada jūliju
13.08.2018
Būvniecības produkcija
 • par 2018. gada 2. ceturksni
13.08.2018
Būvniecības produkcijas indeksi
 • par 2018. gada 2. ceturksni
13.08.2018
Izsniegtās būvatļaujas
 • par 2018. gada 2. ceturksni
13.08.2018
Ēku pieņemšana ekspluatācijā
 • par 2018. gada 2. ceturksni
13.08.2018
Viesnīcas un citas tūristu mītnes
 • par 2018. gada 2. ceturksni
 • par 2018. gada jūniju
14.08.2018
Eksporta/importa vienības vērtības indekss
 • par 2018. gada jūniju
15.08.2018
Nodarbinātība un bezdarbs
 • par 2018. gada 2. ceturksni
15.08.2018
Līzinga un faktoringa portfeļa dati
 • par 2018. gada 2. ceturksni
17.08.2018
Politiskā dzīve un reliģija
 • par 2017.gadu
 • perioda beigās
20.08.2018
Pašvaldību sociālā palīdzība
 • par 2017.gadu
20.08.2018
Pašvaldību sociālie pakalpojumi
 • par 2017.gadu
20.08.2018
Mājas aprūpe
 • par 2017.gadu
20.08.2018
Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas
 • par 2018. gada augustu
 • perioda sākumā
20.08.2018
Iedzīvotāju dzimstība un mirstība
 • par 2018. gada jūliju
20.08.2018
Noslēgtās laulības
 • par 2018. gada jūliju
20.08.2018
Energoresursu vidējās cenas gala patērētājiem
 • par 2017.gadu
20.08.2018
Kaitīgo vielu izplūde atmosfērā
 • par 2017.gadu
20.08.2018
Ražotāju cenu indeksi rūpniecībā
 • par 2018. gada jūliju
21.08.2018
Gaisa kvalitāte
 • par 2018. gada jūliju
21.08.2018
Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās pilsētās
 • par 2018. gada jūliju
21.08.2018