Datu publicēšanas kalendārs

Statistikas datu publicēšanas kalendārs mājaslapas galveno rādītāju sadaļā un statistikas datubāzēs. Dati tiek publicēti kalendārā norādītajā datumā pēc plkst. 13.00.

Statistikas tēma Dati par periodu Piezīmes Plānotais publicēšanas datumskārtošanas ikona
Valdības sektora vispārējie rādītāji, ieņēmumi, izdevumi, parāds
 • par 2017. gada 4. ceturksni
20.04.2018
Valdības sektora vispārējie rādītāji, ieņēmumi, izdevumi, parāds
 • par 2017.gadu
20.04.2018
Iekšzemes kopprodukts Latvijā kopā (EKS-2010)
 • par 2017. gada 4. ceturksni
 • precizētie dati
20.04.2018
Ražotāju cenu indeksi rūpniecībā
 • par 2018. gada martu
21.04.2018
Tūrisma komersantu skaits un apkalpoto personu skaits
 • par 2017.gadu
24.04.2018
Konjunktūras rādītāji būvniecībā, rūpniecībā, mazumtirdzniecībā un pakalpojumu sektorā
 • par 2018. gada aprīli
25.04.2018
Lauksaimniecības produktu iepirkuma cenas un cenu indeksi
 • par 2017.gadu
25.04.2018
Ceļotāju raksturojums
 • par 2017.gadu
26.04.2018
Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopražas un vidējās ražības
 • par 2017.gadu
26.04.2018
Lauksaimniecības dzīvnieku skaits
 • par 2017.gadu
26.04.2018
Lopkopības produkcijas ražošana un un lauksaimniecības dzīvnieku produktivitāte
 • par 2017.gadu
26.04.2018
Agro-vides rādītāji
 • par 2017.gadu
26.04.2018
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana
 • par 2017.gadu
26.04.2018
Naftas produkti
 • par 2018. gada februāri
27.04.2018
Elektroenerģija – mēneša dati
 • par 2018. gada martu
27.04.2018
Materiālā nenodrošinātība
 • par 2017.gadu
27.04.2018
Dabasgāzes imports un patēriņš
 • par 2018. gada martu
27.04.2018
Nefinanšu investīcijas – reģioni un republikas pilsētas
 • par 2016.gadu
 • galīgie dati
27.04.2018
Nefinanšu investīciju gada dati
 • par 2016.gadu
 • galīgie dati
27.04.2018
Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem
 • par 2018. gada februāri
27.04.2018
Mazumtirdzniecības apgrozījums
 • par 2018. gada 1. ceturksni
 • par 2018. gada martu
27.04.2018
Lidostas un ostu darbība
 • par 2018. gada 1. ceturksni
27.04.2018
Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi
 • par 2018. gada februāri
27.04.2018
Autotirdzniecības, izmitināšanas un ēdināšanas apgrozījums
 • par 2018. gada februāri
27.04.2018
Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi
 • par 2018. gada februāri
27.04.2018
Reģistrēto transportlīdzekļu un automobiļu skaits
 • par 2018. gada 1. ceturksni
 • perioda beigās
27.04.2018
Satiksmes ceļi (izņemot investīcijas)
 • par 2017.gadu
27.04.2018
Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports, patēriņš
 • par 2018. gada februāri
27.04.2018
Būvniecības izmaksu indeksi
 • par 2018. gada martu
27.04.2018
Augkopības produktu iepirkums
 • par 2018. gada 1. ceturksni
30.04.2018