Datu publicēšanas kalendārs

Statistikas datu publicēšanas kalendārs mājaslapas galveno rādītāju sadaļā un statistikas datubāzēs. Dati tiek publicēti kalendārā norādītajā datumā pēc plkst. 13.00.

Statistikas tēma Dati par periodu Piezīmes Plānotais publicēšanas datumskārtošanas ikona
Saskaņotais patēriņa cenu indekss
 • par 2017. gada novembri
12.12.2017
Viesnīcas un citas tūristu mītnes
 • par 2017. gada oktobri
14.12.2017
Biznesa pakalpojumu cenu indeksi
 • par 2017. gada 3. ceturksni
14.12.2017
Mājokļa cenu indekss
 • par 2017. gada 3. ceturksni
14.12.2017
Aizņemtās un brīvās darbvietas
 • par 2017. gada 3. ceturksni
15.12.2017
Vidējais nodarbināto skaits normālā darba laikā
 • par 2017. gada 3. ceturksni
15.12.2017
Darbaspēka izmaksu indekss
 • par 2017. gada 3. ceturksni
15.12.2017
Darbaspēka izmaksas un to struktūra
 • par 2017. gada 3. ceturksni
15.12.2017
Eksporta/importa vienības vērtības indekss
 • par 2017. gada oktobri
15.12.2017
Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi
 • par 2016.gadu
19.12.2017
Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas
 • par 2017. gada decembri
 • perioda sākumā
20.12.2017
Noslēgtās laulības
 • par 2017. gada novembri
20.12.2017
Iedzīvotāju dzimstība un mirstība
 • par 2017. gada novembri
20.12.2017
Gaisa kvalitāte
 • par 2017. gada novembri
20.12.2017
Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās pilsētās
 • par 2017. gada novembri
20.12.2017
Ražotāju cenu indeksi rūpniecībā
 • par 2017. gada novembri
21.12.2017
Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss
 • par 2017. gada 3. ceturksni
22.12.2017
Nefinanšu investīcijas – reģioni un republikas pilsētas
 • par 2016.gadu
 • provizoriskie dati
22.12.2017
Iekšzemes kopprodukts Latvijā kopā (EKS-2010)
 • par 2017. gada 3. ceturksni
 • precizētie dati
22.12.2017
Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports, patēriņš
 • par 2017. gada oktobri
27.12.2017
Dabasgāzes imports un patēriņš
 • par 2017. gada novembri
27.12.2017
Elektroenerģija – mēneša dati
 • par 2017. gada novembri
27.12.2017
Naftas produkti
 • par 2017. gada oktobri
27.12.2017
Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem
 • par 2017. gada oktobri
29.12.2017
Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi
 • par 2018. gada oktobri
29.12.2017
Autotirdzniecības, izmitināšanas un ēdināšanas apgrozījums
 • par 2018. gada oktobri
29.12.2017
Nodarbināto skaita, nostrādāto stundu un darba samaksas indeksi rūpniecībā, būvniecībā, tirdzniecībā un pakalpojumos
 • par 2017. gada 3. ceturksni
29.12.2017
Piena iepirkums un iepirktā piena kvalitāte, iegūta gaļa kautuvēs
 • par 2017. gada novembri
29.12.2017
Piena produktu ražošana
 • par 2017. gada novembri
29.12.2017
Konjunktūras rādītāji būvniecībā, rūpniecībā, mazumtirdzniecībā un pakalpojumu sektorā
 • par 2017. gada decembri
 • neizlīdzinātie dati
29.12.2017