Datu publicēšanas kalendārs

Statistikas datu publicēšanas kalendārs mājaslapas galveno rādītāju sadaļā un statistikas datubāzēs. Dati tiek publicēti kalendārā norādītajā datumā pēc plkst. 13.00.

Statistikas tēma Dati par periodu Piezīmes Plānotais publicēšanas datumskārtošanas ikona
Konjunktūras rādītāji būvniecībā, rūpniecībā, mazumtirdzniecībā un pakalpojumu sektorā
 • par 2018. gada oktobri
26.10.2018
Mazumtirdzniecības apgrozījums
 • par 2018. gada 3. ceturksni
 • par 2018. gada septembri
30.10.2018
Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi
 • par 2018. gada augustu
30.10.2018
Autotirdzniecības, izmitināšanas un ēdināšanas apgrozījums
 • par 2018. gada augustu
30.10.2018
Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi
 • par 2018. gada augustu
30.10.2018
Pensiju saņēmēju skaits, ikmēneša pensiju vidējie apmēri
 • par 2018. gada 3. ceturksni
31.10.2018
Vides nodokļi pa darbības veidiem
 • par 2016.gadu
31.10.2018
Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem
 • par 2018. gada augustu
31.10.2018
Piena iepirkums un iepirktā piena kvalitāte, iegūta gaļa kautuvēs
 • par 2018. gada septembri
31.10.2018
Lauksaimniecības produktu iepirkuma cenas un cenu indeksi
 • par 2018. gada 3. ceturksni
31.10.2018
Augkopības kultūru iepirkums
 • par 2018. gada 3. ceturksni
31.10.2018
Lauksaimniecības produktu iepirkuma cenas un cenu indeksi
 • par 2018. gada septembri
31.10.2018
Piena produktu ražošana
 • par 2018. gada septembri
31.10.2018
Lidostas un ostu darbība
 • par 2018. gada 3. ceturksni
 • par 2018. gada septembri
31.10.2018
Reģistrēto transportlīdzekļu un automobiļu skaits
 • par 2018. gada 3. ceturksni
 • perioda beigās
31.10.2018
Nodarbinātība un bezdarbs – mēneša novērtējums
 • par 2018. gada septembri
31.10.2018
Ekonomikas sentimenta rādītājs
 • par 2018. gada oktobri
31.10.2018
Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums
 • par 2018. gada 3. ceturksni
05.11.2018
Rūpniecības produkcijas apgrozījuma indekss
 • par 2018. gada septembri
05.11.2018
Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
 • par 2018. gada septembri
05.11.2018
Patēriņa cenu indeksi
 • par 2018. gada oktobri
08.11.2018
Gaisa emisiju konti
 • par 2016.gadu
09.11.2018
Ārējā tirdzniecība
 • par 2018. gada septembri
09.11.2018
Saskaņotais patēriņa cenu indekss
 • par 2018. gada oktobri
12.11.2018
Izsniegtās būvatļaujas
 • par 2018. gada 3. ceturksni
12.11.2018
Būvniecības produkcija
 • par 2018. gada 3. ceturksni
12.11.2018
Būvniecības produkcijas indeksi
 • par 2018. gada 3. ceturksni
12.11.2018
Izsniegtās būvatļaujas
 • par 2018. gada 3. ceturksni
12.11.2018
Ēku pieņemšana ekspluatācijā
 • par 2018. gada 3. ceturksni
12.11.2018
Viesnīcas un citas tūristu mītnes
 • par 2018. gada 3. ceturksni
 • par 2018. gada septembri
14.11.2018