Datu publicēšanas kalendārs

Statistikas datu publicēšanas kalendārs mājaslapas galveno rādītāju sadaļā un statistikas datubāzēs. Dati tiek publicēti kalendārā norādītajā datumā pēc plkst. 13.00.

Statistikas tēma Dati par periodu Piezīmes Plānotais publicēšanas datumskārtošanas ikona
Būvniecības izmaksu indeksi
 • par 2016.gada septembri
27.10.2016
Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem
 • par 2016.gada augustu
27.10.2016
Konjunktūras rādītāji būvniecībā, rūpniecībā, mazumtirdzniecībā un pakalpojumu sektorā
 • par 2016.gada oktobri
 • neizlīdzinātie dati
27.10.2016
Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi
 • par 2016.gada augustu
28.10.2016
Autotirdzniecības, izmitināšanas un ēdināšanas apgrozījums
 • par 2016.gada augustu
28.10.2016
Mazumtirdzniecības apgrozījums
 • par 2016.gada septembri
28.10.2016
Konjunktūras rādītāji būvniecībā, rūpniecībā, mazumtirdzniecībā un pakalpojumu sektorā
 • par 2016.gada oktobri
 • sezonāli izlīdzināti dati
31.10.2016
IKT sektora statistika (ārējās tirdzniecības un rūpniecības statistikas dati)
 • par 2015.gadu
31.10.2016
Darba samaksas struktūra
 • par 2014.gadu
31.10.2016
Pensiju saņēmēju skaits, ikmēneša pensiju vidējie apmēri
 • par 2016.gada 3.ceturksni
31.10.2016
Vides nodokļi pa darbības veidiem
 • par 2014.gadu
31.10.2016
Ekonomikas sentimenta rādītājs
 • par 2016.gada oktobri
31.10.2016
Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena
 • par 2016.gada septembri
31.10.2016
Gaļas iepirkums un vidējā iepirkuma cena
 • par 2016.gada septembri
31.10.2016
Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā piena kvalitāte
 • par 2016.gada septembri
31.10.2016
Piena produktu ražošana – mēneša dati
 • par 2016.gada septembri
31.10.2016
Lidostas un ostu darbība
 • par 2016.gada 3.ceturksni
31.10.2016
Reģistrēto transportlīdzekļu un automobiļu skaits
 • par 2016.gada 3.ceturksni
 • perioda beigās
31.10.2016
Energoresursu patēriņš mājsaimniecībās
 • par 2015.gadu
02.11.2016
Rūpniecības produkcijas apjoma indekss
 • par 2016.gada septembri
03.11.2016
Rūpniecības produkcijas apgrozījuma indekss
 • par 2016.gada septembri
03.11.2016
Rūpniecības produkcijas apgrozījums (milj. EUR)
 • par 2016.gada septembri
03.11.2016
Nodarbinātība un bezdarbs – mēneša novērtējums
 • par 2016.gada septembri
03.11.2016
Automobiļu un motociklu vairumtidzniecības, mazumtirdzniecības un remonta uzņēmumi
 • par 2015.gadu
07.11.2016
Patēriņa cenu indeksi
 • par 2016.gada oktobri
08.11.2016
Ārējā tirdzniecība
 • par 2016.gada septembri
09.11.2016
Gaisa emisiju konti
 • par 2014.gadu
11.11.2016
Saskaņotais patēriņa cenu indekss
 • par 2016.gada oktobri
11.11.2016
Uzbūvētās dzīvojamās ēkas
 • par 2016.gada 3.ceturksni
11.11.2016
Izsniegtās būvatļaujas
 • par 2016.gada 3.ceturksni
11.11.2016