Datu publicēšanas kalendārs

Statistikas datu publicēšanas kalendārs mājaslapas galveno rādītāju sadaļā un statistikas datubāzēs. Dati tiek publicēti kalendārā norādītajā datumā pēc plkst. 13.00.

Statistikas tēma Dati par periodu Piezīmes Plānotais publicēšanas datumskārtošanas ikona
Ražotāju cenu indeksi rūpniecībā
 • par 2018. gada aprīli
23.05.2018
Izcirstās platības un krājas
 • par 2017.gadu
24.05.2018
Naftas produkti
 • par 2018. gada martu
25.05.2018
Elektroenerģija – mēneša dati
 • par 2018. gada aprīli
25.05.2018
Dabasgāzes imports un patēriņš
 • par 2018. gada aprīli
25.05.2018
Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports, patēriņš
 • par 2018. gada martu
25.05.2018
Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra
 • par 2018.gadu
 • perioda sākumā
28.05.2018
Iedzīvotāju skaits
 • par 2018.gadu
 • perioda sākumā
28.05.2018
Konjunktūras rādītāji būvniecībā, rūpniecībā, mazumtirdzniecībā un pakalpojumu sektorā
 • par 2018. gada maiju
28.05.2018
Būvniecības izmaksu indeksi
 • par 2018. gada aprīli
29.05.2018
Izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījuma indekss
 • par 2018. gada martu
30.05.2018
Nefinanšu komersantu dati
 • par 2018. gada 1. ceturksni
30.05.2018
Mazumtirdzniecības apgrozījums
 • par 2018. gada aprīli
30.05.2018
Automobiļu un motociklu vairumtidzniecības, mazumtirdzniecības un remonta uzņēmumi
 • par 2018. gada 1. ceturksni
 • par 2018. gada martu
30.05.2018
Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi
 • par 2018. gada 1. ceturksni
 • par 2018. gada martu
30.05.2018
Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi
 • par 2018. gada 1. ceturksni
 • par 2018. gada martu
30.05.2018
Lidostas un ostu darbība
 • par 2019. gada aprīli
31.05.2018
Tūrisma nozare Latvijas tautsaimniecībā
 • par 2015.gadu
31.05.2018
Lauksaimniecības produkcijas indeksi
 • par 2018. gada 1. ceturksni
31.05.2018
Lopkopības produkcijas ražošana un lauksaimniecības dzīvnieku produktivitāte
 • par 2018. gada 1. ceturksni
31.05.2018
Nodarbinātība un bezdarbs – mēneša novērtējums
 • par 2018. gada aprīli
31.05.2018
Iekšzemes kopprodukts Latvijā kopā (EKS-2010)
 • par 2018. gada 1. ceturksni
31.05.2018
Ekonomikas sentimenta rādītājs
 • par 2018. gada maiju
31.05.2018
Piena iepirkums un iepirktā piena kvalitāte, iegūta gaļa kautuvēs
 • par 2018. gada aprīli
31.05.2018
Piena produktu ražošana
 • par 2018. gada aprīli
31.05.2018
Lauksaimniecības produktu iepirkuma cenas un cenu indeksi
 • par 2018. gada aprīli
31.05.2018
Nefinanšu investīciju ceturkšņa dati
 • par 2018. gada 1. ceturksni
01.06.2018
Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem
 • par 2018. gada martu
01.06.2018
Mēneša vidējā darba samaksa
 • par 2018. gada 1. ceturksni
 • par 2018. gada janvāri
 • par 2018. gada februāri
 • par 2018. gada martu
01.06.2018
Zivsaimniecība
 • par 2018. gada 1. ceturksni
01.06.2018