Datu publicēšana IKP (EKS-2010)

Pēc jaunās Eiropas kontu sistēmas (EKS 2010) metodoloģijas pārrēķinātu iekšzemes kopprodukta ikgadējo datu tabulu publicēšanas kalendārs:

Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība (faktiskajās cenās; tūkst. euro);

Iekšzemes kopprodukta apjoma indeksi (2010.g. salīdzināmajās cenās);

Iekšzemes kopprodukta indeksi pa darbības veidiem, (procentos pret iepriekšējo periodu);

Iekšzemes kopprodukta deflatori.

2014. gada 15.oktobris

Nefinanšu nacionālie konti (tūkst. euro).

2014. gada 5.novembris

Reģionu IKP un pievienotās vērtības tabulas.

2015. gada 9.janvāris

Iekšzemes kopprodukts pēc pirktspējas līmeņa (PSL).

2015. gada jūnijs