2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojums

Par apsekojumu

2016. gadā Centrālā statistikas pārvalde organizē lauku saimniecību struktūras apsekojumu. Tā mērķis ir nodrošināt sabiedrību ar kvalitatīvu un starptautiski salīdzināmu statistisko informāciju par lauku saimniecību struktūru, ko izmantos lauksaimniecības nozares attīstības tendenču izvērtēšanai, kā arī lauksaimniecības politikas plānošanā un novērtēšanā.

Apsekojumu veic visās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs reizi 3 gados.

Lauku saimniecību struktūras apsekojums ir izlases apsekojums, kura ietvaros paredzēts iegūt informāciju par 30 tūkstošiem lauku saimniecībām.

Apsekojamā vienība ir lauku saimniecība – tehniski un ekonomiski atsevišķa vienība ar vienotu vadību, kas ražo lauksaimniecības produktus vai uztur zemi labā lauksaimniecības un vides stāvoklī. Saimniecībā var arī ražot nelauksaimnieciskus produktus un sniegt nelauksaimnieciskus pakalpojumus.

2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojumā iegūs šādu informāciju:

 • Vispārīgā informācija par lauku saimniecību
 • Zemes izmantošana, sējumu un stādījumu struktūra
 • Cūku un mājputnu skaits
 • Saimniecības tehniskais aprīkojums
 • Nodarbinātie lauksaimniecībā
 • Saimnieciskās darbības aktivitātes lauku saimniecībā
 • Agro-vidi raksturojošie rādītāji: pielietotās augsnes apstrādes metodes, augsnes auglības saglabāšanas metodes, laistīšanu, lauku saimniecību nodrošinājums ar kūtsmēslu krātuvēm un kūtsmēslu izmantošana

Lai nodrošinātu regulu prasību izpildi un samazinātu respondentu noslodzi, 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojumā datu ieguvei paredz daļu informācijas iegūt no administratīvajiem reģistriem:

 • Lauksaimniecības datu centra Mājdzīvnieku reģistrs – informāciju par lauksaimniecības dzīvnieku skaitu (liellopi, aitas, kazas, zirgi, truši, bišu saimes) un bioloģiski audzētiem lauksaimniecības dzīvniekiem,
 • Lauksaimniecības datu centra Bioloģiskās lauksaimniecības statistikas informācijas sistēmas – informāciju par bioloģiski audzēto lauksaimniecības kultūru platībām,
 • Lauku atbalsta dienesta Integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas – informāciju par atbalsta pasākumiem lauku attīstībai.
   

Kā notiks apsekojums

22.08.–11.09.2016 Elektroniskā datu vākšana

Lauku saimniecības, kuras būs iekļautas lauku saimniecību struktūras apsekojuma izlasē, augusta sākumā saņems CSP informatīvo vēstuli ar lūgumu aizpildīt veidlapu elektroniski CSP mājaslapas sadaļā “Iesniegt e-pārskatu” (https://e.csb.gov.lv).
 

26.09.–9.12.2016 Intervijas klātienē

Lauku saimniecības, no kurām nebūs saņemta informācija elektroniski, apsekos klātienē. Intervijas veiks Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) intervētāji.
 

1.10.–16.12.2016 Telefonintervijas

Intervijas veiks CSP telefoninterviju centra intervētāji.

 

Veidlapa

2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma veidlapa: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/veidlapas/lssa-2016_v10117047.pdf


Rezultāti

2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma provizoriskos rezultātus publicēs jaunumu izlaidumā CSP vietnē 2017. gada aprīlī un septembrī, bet gala rezultātus publicēs CSP datubāzē 2017. gada decembra beigās.

Iepriekšējo Lauku saimniecību struktūras apsekojumu rezultāti pieejami CSP datubāzē sadaļā “Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība”.


Palīdzība

Lai iegūtu papildu informāciju par apsekojumu un konsultācijas veidlapas aizpildīšanai, aicinām sazināties ar CSP konsultantu darbdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 zvanot pa bezmaksas tālruni 80007888 vai 67366895, 28637804 vai sazinoties elektroniski  lssa [at] csb [dot] gov [dot] lv

Dokumenti

2016. gada lauku saimniecību apsekojumu īsteno, pamatojoties uz šādiem likumdošanas aktiem: