2014. gada oktobra vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda notifikācijas datu izmaiņas, salīdzinot ar 2014. gada aprīļa notifikācijas datiem

Pielikums

2014. gada oktobra vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda notifikācijas datu izmaiņas, salīdzinot ar 2014. gada aprīļa notifikācijas datiem

2014. gada septembrī saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija regulu Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (EKS 2010) visas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis veica izmaiņas iepriekš aprēķinātajos un publicētajos nacionālo kontu sistēmas datos. Ar šo regulu apstiprinātās metodoloģijas izmaiņas noteica jaunu kārtību, kas jāievēro, nosakot institucionālo sektoru robežas, īpaši pievēršoties vispārējās valdības sektora korektam aptvērumam. Tika realizētas arī citas metodoloģijas prasības, kas ietekmēja iekšzemes kopprodukta (IKP) un tā komponenšu absolūtos lielumus. Detalizēts skaidrojums par datu pārskatīšanas rezultātā iegūtajiem rādītājiem sniegts Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) 2014. gada 30. septembra preses izlaidumā.

Minētās metodoloģijas izmaiņas ir ietekmējušas arī vispārējās valdības budžeta deficīta un konsolidētā bruto parāda lielumu un attiecību pret pārskatīto IKP. Salīdzinot ar iepriekš publicētajiem 2014. gada aprīļa notifikācijas datiem, svarīgākās izmaiņas vispārējās valdības budžeta datos bija šādas:

  • vairs netiek ņemta vērā mijmaiņas darījumu pozitīvā/negatīvāietekme, jo EKS 2010 paredz, ka visi procentu maksājumi, kas rodas no mijmaiņas darījumiem, jāuzskaita kā finanšu plūsmas, kas neietekmē vispārējās valdības budžeta deficītu;
  • veiktas sektoru klasifikācijas izmaiņas,ietverot  valdības sektorā finanšu iestādes, kurām valdība sniedz finanšu atbalstu sanācijas veidā(EKS 2010 metodoloģijas punkti Nr. 20.46-20.48);
  • veikta vienreizējo maksājumu ietekmes korekcija par 2. pensiju līmeņa saistību pārnešanu uz 1. līmeni (EKS 2010 metodoloģijas punkti Nr.20.273 – 20.275).

Tika veiktas arī metodoloģiskas izmaiņas un datu precizēšana, piemēram, metodoloģiskie pilnveidojumi ES fondu uzskaitei uz valdības sektoru pārklasificēto kapitālsabiedrību datos, aptaujājot lielākos ES fondu saņēmējus.

Izmaiņas vispārējās valdības budžeta datos1, milj. eiro

 

2010

2011

2012

2013

 

Vispārējās valdības budžeta deficīts

2014. gada aprīļa notifikācijā

 

-1484,8

 

-716,0

 

-293,6

 

-223,8

 Izmaiņas:

 

 

 

 

EKS 2010 metodoloģisko prasību ieviešana – kopā:

-11,4

17,5

85,6

1,6

      Mijmaiņas darījumu procentu izslēgšana

5,5

-1,8

-9,1

12,0

       Sektoru klasifikācijas izmaiņas

-16,0

21,9

99,5

-

       Pensiju shēmu saistību vienreizējo maksājumu izslēgšana

-1,0

-2,6

-4,8

-10,4

Datu avotu un metožu pilnveidošana

-0,02

2,5

22,2

22,6

Metodoloģiskie uzlabojumi

-0,02

2,5

22,2

0,9

Operatīvo datu aizvietošana ar auditētiem gada datiem

-

-

-

21,7

Vispārējās valdības budžeta deficīts

2014. gada oktobra notifikācijā

 

-1496,2

 

-696,0

 

-185,8

 

-199,6

 

 

 

 

 

Vispārējās valdības budžeta deficīts % no IKP

 

 

 

 

2014. gada aprīļa notifikācijā

-8,2

-3,5

-1,3

-1,0

2014. gada oktobra notifikācijā

-8,2

-3,4

-0,8

-0,9

Starpība, procentpunkti

0,0

+0,1

+0,5

+0,1

No tās

 

 

 

 

EKS 2010 metodoloģijas izmaiņu ietekme

-0,1

+0,1

+0,4

+0,0

Datu avotu un metožu pilnveidošanas ietekme

0,0

0,0

+0,1

+0,1

Arī vispārējās valdības konsolidētā bruto parāda dati tāpat kā budžeta dati tikakoriģēti atbilstoši jaunās EKS 2010 metodoloģiskajām prasībām. Lielākās izmaiņas saistītas ar sektoru klasifikācijas izmaiņām – iekļaujot valdības sektorāfinanšu iestādes, kurām valdība sniedz finanšu atbalstu sanācijas veidā, valdības parāds ir pieaudzis proporcionāli šo vienību finansiālajām saistībām.

Izmaiņas vispārējās valdības konsolidētā bruto parāda datos, milj.eiro

 

2010

2011

2012

2013

Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības gada beigās

2014. gada aprīļa notifikācijas datos

8 096,4

8 526,6

9 012,6

8 873,3

Izmaiņas:

 

 

 

 

EKS 2010 metodoloģisko prasību ieviešana - Sektoru klasifikācijas izmaiņas

400,1

132,5

-

-

Operatīvo datu aizvietošana ar auditētiem gada datiem

-

-

-

2,6

Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības gada beigās

2014. gada oktobra notifikācijas datos

8 496,5

8 659,1

9 012,6

8 875,9

 

 

 

 

 

Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds pēc nominālvērtības gada beigās % no IKP

 

 

 

 

2014. gada aprīļa notifikācijā

44,5

42,0

40,8

38,1

2014. gada oktobra notifikācijā

46,8

42,7

40,9

38,2

Starpība

2,3

0,7

0,1

0,1

No tās

 

 

 

 

EKS 2010 metodoloģijas izmaiņu ietekme

2,2

0,7

-

-

Operatīvo datu aizvietošana ar auditētiem gada datiem

-

-

-

0,0

Papildu informācija:
Valsts finanšu daļa
Vija Veidemane
Tālr.: 673669631 Kopsummu nesakritība izskaidrojama ar noapaļošanu.