2010.gada informatīvie apskati

Šeit varat lejupielādēt LR CSP 2010.gadā izdotos bezmaksas informatīvos izdevumus.

 

Nosaukums un īss apraksts

Lejupielādēt ZIP formātā

Ceļotāju apsekojumu rezultāti 2010.gada 1.pusgadā

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti statistiskie dati par Latvijas iedzīvotāju vietējiem un ārvalstu ceļojumiem, to ilgumu, mērķiem, izdevumiem, kā arī par ārvalstu ceļotāju robežšķērsojumu skaitu, pavadītajām diennaktīm, vidējiem izdevumiem Latvijā 1. pusgadā.

 

2010_33

Energoresursu izmaksas 2009.gadā

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti statistiskie dati par energoresursu izmaksu izmaiņām pa saimniecisko darbību veidiem un energoresursu veidiem.
 


2010_43

Mežsaimniecība 2009.gadā

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie statistiskie dati par mežu platībām, koksnes krājām, mežsaimniecības izmaksām.
 


2010_37

Latvijas energobilance 2009. gadā

Informatīvs apraksts, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta operatīvā informācija par energoresursu patēriņu 2009.gadā.
 

2010_42

Viesnīcu un citu tūrisma mītņu darbības rezultāti

Ceturkšņa informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti statistiskie dati par viesnīcās un citās tūrisma mītnēs: apkalpoto cilvēku skaitu, numuru un gultas vietu noslogojumu.
 

2010_32/1

2010_32/2
2010_32/3

2010_32/4

Tūrisma nozare Latvijas tautsaimniecībā

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā, izmantojot tūrisma statistikas pamatdatus un Latvijas nacionālo tūrisma satelītkontu (TSK) aprēķinu rezultātus.

2010_34

Materiālā nenodrošinātība

Informatīvajā apskatā tiek aplūkoti materiālās nenodrošinātības rādītāji, kas tiek iegūti ikgadējā Kopienas statistikas apsekojumā par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC 2009.gada apsekojums). Materiālā nenodrošinātība ir apstākļi, kas ekonomisko resursu trūkuma dēļ liedz mājsaimniecībām pieeju materiāliem labumiem, neapmierinoši mājokļa apstākļi, iekavēti maksājumi un piespiedu atteikšanās no ilgtermiņa preču izmantošanas naudas trūkuma dēļ. Publikāciju papildina 2009.gada EU-SILC apsekojuma moduļa informācija, kas plašāk aplūko materiālās nenodrošinātības aspektus, tai skaitā bērnu materiālo nenodrošinātību. Apskatā ir iekļautas tabulas un grafiki, kā arī īss materiālo nenodrošinātību raksturojošo rādītāju un 2009.gada moduļa metodoloģijas apraksts.
 
2010_22

Demogrāfiskās statistikas galvenie rādītāji

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie dati par galvenajiem demogrāfiskajiem procesiem Latvijā 2009.gadā.
 

2010_14

Izglītības iestādes Latvijā 2009./2010.mācību gada sākumā

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti galvenie statistiskie dati par Latvijas izglītības iestāžu darbību 2009./2010. mācību gada sākumā. Svarīgākie rādītāji par izglītības iestādēm doti salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.
 


2010_27

Ostu in lidostas darbības rezultāti


Ceturkšņa informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti statistiskie dati par ostu darbības rezultātiem pa kravu veidiem un ostām. Turklāt apskatā sniegta informācija par lidostas “Rīga” darbības rezultātiem.
 

2010_40/1

2010_40/2
2010_40/3

2010_40/4

Pensionāri Latvijā

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie statistiskie dati par pensionāru dzīves apstākļiem Latvijā: iedzīvotāju skaitu pensijas vecumā, pensionāru nodarbinātību un ienākumiem, pensiju saņēmēju skaitu, pensiju vidējo lielumu, nabadzības riska indeksu pensionāriem.
 


2010_18

Darbaspēka izmaksas

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta informācija par aizņemto darbvietu skaitu, darbaspēka izmaksām, tai skaitā vienā nostrādātā stundā, Latvijā 2005.-2009.gadā. Dati sniegti pa saimniecisko darbību veidiem un reģioniem.
 


2010_24

Latvijas ārējā tirdzniecība

Ceturkšņa informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti kopsavilkuma dati par svarīgāko preču eksportu un importu sadalījumā pa galvenajām partnervalstīm par konkrētu periodu no gada sākuma. Preču eksporta un importa kopapjoms sniegts arī salīdzināmajās cenās un pēc preču izlietošanas veida (BEC klasifikācija).
 

2010_38/1

2010_38/2
2010_38/3

2010_38/4

Par mazumtirdzniecības apgrozījumu

Ceturkšņa informatīvais apskats, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie statistikas dati par mazumtirdzniecības ceturkšņu apgrozījuma pārmaiņām.
 


2010_30/1

2010_30/2

2010_30/3

2010_30/4

Darba ņēmēju sadalījums pēc darba ienākumiem

Informatīvs apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta informācija par darba ņēmēju skaita sadalījumu pēc bruto darba ienākumiem. Dati sagatavoti, izmantojot Ziņojumus par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī.
 2010_26/1

2010_26/2

Patēriņa cenas

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie dati par atsevišķu patēriņa preču un pakalpojumu vidējām cenām, kas viegli sagrupējamas un aprakstāmas pēc kopīgām pazīmēm. Cenas netiek publicētas precēm, kam ir plašs piedāvātais sortiments, piemēram, apģērbam, apaviem, elektronikas precēm u.tml.
 2010_13/1

2010_13/2

2010_13/3
2010_13/4

Darba samaksas izmaiņas

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti ceturkšņa dati par darba samaksas izmaiņām pa sektoriem, kā arī pa saimniecisko darbību veidiem.
 


2010_25/1

2010_25/2

2010_25/3

2010_25/4

Būvniecība Latvijā

Ceturkšņa informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie statistiskie dati par būvniecību. Atspoguļotā informācija sniedz ieskatu par būvniecības produkcijas apjomiem un to pārmaiņām, izdotajām būvatļaujām.
 


2010_29/1

2010_29/2

2010_29/3

2010_29/4

Par rūpniecības produkcijas apjomiem

Ceturkšņa informatīvais apskats, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta svarīgākā informācija par rūpniecību 2010. gada ceturkšņos. Atspoguļotā informācija sniedz ieskatu par rūpniecības produkcijas apjomu pārmaiņām, jauno pasūtījumu apjomu pārmaiņām un rūpniecības apgrozījuma pārmaiņas.
 


2010_28/1

2010_28/2

2010_28/3

2010_28/4