2008.gada informatīvie apskati

Šeit varat lejupielādēt LR CSP 2008.gadā izdotos bezmaksas informatīvos izdevumus.

 

Nosaukums un īss apraksts

Lejupielādēt ZIP formātā

 Demogrāfiskās statistikas galvenie rādītāji

Informatīvs apraksts, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta svarīgākā informācija par galvenajiem demogrāfiskajiem procesiem Latvijā 2007. gadā.

  2008_16

 Kultūras iestāžu darbība Latvijā

Informatīvajā apskatā sniegti svarīgākie rādītāji par Latvijas bibliotēku, teātru, muzeju, kultūras un tautas namu, kinoteātru, radio un televīziju, cirka un zooloģiskā dārza darbību, kinofilmu ražošanu un izplatīšanu, izdevējdarbību.

  2008_20

Darbaspēka izmaksas un darba samaksa

Informatīvs apraksts, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta svarīgākā informācija par darbaspēka izmaksām un darba samaksu Latvijā 2003. - 2007. gadā.

  2008_24

Izglītības iestādes Latvijā 2007./2008. mācību gada sākumā

Informatīvajā apskatā sniegti statistiskie dati par Latvijas izglītības iestāžu darbību 2007./2008. mācību gada sākumā. Svarīgākie rādītāji par izglītības iestādēm uzrādīti dinamikā.

  2008_26

Privātie īres dzīvokļi

Informatīvs apraksts, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta svarīgākā informācija par 2007.gada septembra apsekojuma “Privātie īres dzīvokļi” rezultātiem. Atspoguļotā informācija sniedz ieskatu par īres attiecībām, dzīvojamo māju apsaimniekošanu un īres lielumu Latvijas reģionos.

  2008_28

 Būvniecība Latvijā (reizi ceturksnī)

Informatīvs apraksts, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta svarīgākā informācija par būvniecību 2008. gada ceturkšņos. Atspoguļotā informācija sniedz ieskatu par izpildīto būvdarbu apjomiem, izsniegtajām būvatļaujām, ekspluatācijā pieņemtajām dzīvojamām ēkām.

 2008_29/1
 2008_29/2
 2008_29/3
 2008_29/4

 Latvijas ārējā tirdzniecība. Svarīgākās preces un partneri

Informatīvs apraksts, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti kopsavilkuma dati par svarīgāko preču eksportu un importu sadalījumā pa galvenajām partnervalstīm par konkrētu periodu no gada sākuma. Preču eksporta un importa kopapjoms sniegts arī salīdzināmajās cenās un pēc preču izlietošanas veida (BEC klasifikācija).

  2008_34/2
 2008_34/3
 2008_34/4

 Latvijas energobilance 2007. gadā

Informatīvs apraksts, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta operatīvā informācija par energoresursu patēriņu 2007.gadā.

  2008_37