2007.gada informatīvie apskati

Šeit varat lejupielādēt LR CSP 2007. gadā izdotos bezmaksas informatīvos izdevumus.

 
Nosaukums un īss aprakstsLejupielādēt ZIP formātā 

 Demogrāfiskās statistikas galvenie rādītāji

Īss informatīvs apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta svarīgākā informācija par galvenajiem demogrāfiskajiem procesiem Latvijā 2006. gadā.

  2007_16

 Darbaspēka izmaksas un darba samaksa

Īss informatīvs apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta svarīgākā informācija par darbaspēka izmaksām un darba samaksu Latvijā 2006. gadā.

  2007_22

 Apsekojuma "Arodmācības uzņēmumos" rezultāti

Īss informatīvs apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta svarīgākā informācija par apsekojuma "Arodmācība uzņēmumos" rezultātiem.

 2007_23

 Privātie īres dzīvokļi

Īss informatīvs apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta svarīgākā informācija par 2006. gada septembra apsekojuma "Privātie īres dzīvokļi" rezultātiem. Atspoguļotā informācija sniedz ieskatu par īres attiecībām, dzīvojamo māju apsaimniekošanu un īres lielumu Latvijas reģionos.

 2007_25

 Latvijas ārējā tirdzniecība. Svarīgākās preces un partneri (reizi ceturksnī)

Īss informatīvs apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti kopsavilkuma dati par svarīgāko preču eksportu un importu sadalījumā pa galvenajām partnervalstīm par konkrētu perodu no gada sākuma (pirmais izdevums par 2006. gadu).

  2007_29/1
 2007_29/2
 2007_29/3
 2007_29/4

 Robežu šķērsojošo personu apsekojuma rezultāti

Īss informatīvs apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta informācija par ārzemju ceļotājiem Latvijā un Latvijas ceļotājiem ārpus tās. Ievietoti svarīgākie rādītāji par ceļotāju vecumu, ceļojuma mērķi, apmešanās vietu, ceļotāju izdevumiem.

  2007_31

 Kravu pārvadājumi ar autotransportu

Īss informatīvs apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta svarīgākā informācija par kravu pārvadājumiem un kravu apgrozību.

  2007_33

 Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās un iedzīvotāju vidū 2007. gadā

Īss informatīvs apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta informācija par apsekojuma "Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībās un iedzīvotāju vidū 2007. gadā" rezultātiem. Dati par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) lietošanu mājsaimniecībās sniegti sadalījumā pēc mājsaimniecības sastāva, ienākumu līmeņa, pa reģioniem, bet iedzīvotāju dati ir sadalīti pēc dzimuma, vecuma, izglītības un nodarbinātības.

  2007_36

 Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana uzņēmumos 2007. gadā

Īss informatīvs apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta informācija par apsekojuma "Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana uzņēmumos 2007. gadā" rezultātiem. Izdevumā ietverta informācija par datoru un Interneta lietošanu uzņēmumos, par Interneta lietošanu uzņēmumos, par Interneta pieslēguma veidiem, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iespēju izmantošanu e-komercijas nolūkiem 2005., 2006. un 2007. gadā. Atsevišķi rādītāji sniegti sadalījumā pa nozarēm.

  2007_37