2001. gada lauksaimniecības skaitīšanas mērķis bija iegūt, apkopot un izplatīt visaptverošu informāciju par zemes izmantošanu, lauksaimniecības dzīvnieku skaitu, saimniecības tehnisko nodrošinājumu, nodarbinātajiem saimniecībā, kā arī citām saimnieciskās darbības aktivitātēm.

Izstrādājot lauksaimniecības skaitīšanas metodoloģiju un programmu, tika ievērotas Eiropas Savienības likumdošanas un vietējo informācijas lietotāju prasības.

Skaitīšanā tika iekļautas visas lauku saimniecības, kurām galvenais zemes lietošanas mērķis bija lauksaimniecība un kuras 2001.gada jūnijā apsaimniekoja 1 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, vai kuras iepriekšējā kalendārajā gadā saražoja pārdošanai lauksaimniecības produkciju 1000 un vairāk Ls vērtībā, neatkarīgi no lauksaimniecībā izmantojamās zemes lieluma.

Lauksaimniecības skaitīšanas atskaites datums bija 2001.gada 1.jūnijs.

Skaitīšana notika no 1.jūnija līdz 5.jūlijam. Šajā periodā tika apmeklētas 194,1 tūkstotis lauku saimniecību un darbā tika iesaistīti gandrīz 3000 darbinieku.

Skaitīšanas rezultātā tika iegūta visaptveroša informācija par lauku saimniecību struktūru Latvijā: lauku saimniecību skaits, zemes izmantošana, mājlopu un mājputnu skaits, saimniecību nodrošinājums ar būvēm un tehniku, ražošanas un sociālā infrastruktūra, nodarbinātība saimniecībās, saimniecību palīgnozares. Pamatojoties uz lauksaimniecības skaitīšanā iegūto informāciju, tika iegūta informācija par lauku saimniecību specializāciju un to ekonomiskajiem lielumiem.

2001.gada lauksaimniecības skaitīšanā iegūtās informācijas ievadam izmantoja ātrdarbīgus skenerus, modernu datu apstrādes tehnisko sistēmu un programmatūru, nodrošinot datu bāzes precizēšanu, koriģēšanu un rezultātu tabulu izstrādi atbilstoši tā laika tehnoloģijas prasībām.