2000.gada tautas skaitīšanā visa informācija tika vākta un apkopota pēc stāvokļa 2000.gada 31.martā. LR Saeima, pieņemot speciālu Tautas skaitīšanas likumu, radīja drošu un stingru juridisko bāzi šī vērienīgā statistiskā pasākuma sekmīgai norisei. Valdība nodrošināja skaitīšanas veikšanai nepieciešamo līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta.

Šī tautas skaitīšana bija pirmā pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas. Tās rīkošanas kardinālo nepieciešamību noteica laikposmā pēc iepriekšējās tautas skaitīšanas, kas tika veikta 1989.gadā, valstī notikušās milzīgās izmaiņas sociāli ekonomiskajā, kā arī demogrāfiskajā situācijā - darba tirgū, mājsaimniecībās, iedzīvotāju etniskajā sastāvā, ģimeņu tipos, izglītībā, cilvēku iztikas līdzekļu avotos, dzīves apstākļos.

Tautas skaitīšanas datu apstrādē pirmo reizi Latvijā tik liela mēroga projekta ietvaros tika lietota tehnoloģija, kas balstīta uz tautas skaitītāju aizpildīto skaitīšanas lapu skenēšanu un skaitīšanas lapās ietvertās informācijas “atpazīšanu”, izmantojot informācijas tehnoloģiju dotās iespējas. Tā rezultātā datu apstrāde tika pabeigta īsā laika periodā, t.i., apmēram par gadu ātrāk, nekā tika sagatavotas iepriekšējās tautas skaitīšanas datu publikācijas.

Tautas skaitīšanas metodoloģiskie principi, programma un organizācija balstījās uz starptautiskajā praksē pārbaudītajām un atzītajām rekomendācijām. 2000.gada tautas skaitīšanas programmu akceptēja Eiropas Kopienu Statistikas birojs Eurostat.

2000.gada tautas skaitīšanā, kas notika no 2000.gada 31.marta līdz 29.aprīlim, bija iesaistīti vairāk kā 5 tūkstoši cilvēku. Tāpat neatsveramu palīdzību tautas skaitīšanas organizēšanā Centrālajai statistikas pārvaldei sniedza pašvaldības. Ar pašvaldību palīdzību tika veidoti skaitītāju iecirkņi, no tām tika saņemts atbalsts saimniecisku jautājumu risināšanā, informatīvajā nodrošināšanā.

Pirmo reizi Latvijas tautas skaitīšanu praksē tika izmantota iespēja saņemt daļu no tautas skaitīšanas programmā ietvertās informācijas no valstī izveidotajiem reģistriem un informācijas sistēmām. Tādējādi ierobežoto finanšu resursu apstākļos tika iegūts vairāk informācijas.