2. Valsts budžeta deficīta un parāda notifikācijas tabulas

Vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda notifikācija Latvijā sastāv no 9 tabulām, kuras ietver šādu informāciju:

Tabula 1 – Ziņojums par vispārējās valdības sektora budžeta deficītu/pārpalikumu un parādu, un ar to saistītie dati;

Tabula 2A-2D – Pāreja no nacionālās budžeta bilances uz vispārējās valdības sektora deficītu/pārpalikumu (EDP B.9) par katru valdības sektora apakšsektoru;

Tabula 3A-3E – Valdības budžeta bilances un citu svarīgu faktoru ietekme uz izmaiņām valsts parādā un parāda konsolidācija (vispārējās valdības sektoram un apakšsektoriem);

Tabula 4 – Informācija saskaņā ar paziņojumiem, kas ietverti Padomes 1993. gada 22. novembra sanāksmes protokolā (tirdzniecības kredīti, valdības neatmaksātā parāda apjoms, nacionālais bruto ienākums u.tml.).

Iesniedzot kārtējo notifikāciju, tabulās uzrāda informāciju par četriem iepriekšējiem pārskata gadiem un prognozes kārtējam pārskata gadam. Tā kā, iesniedzot katru nākamo notifikāciju atbilstoši Makroekonomiskās statistikas departamenta revīzijas politikai, tiek veikta iepriekš sagatavoto datu pārskatīšana sakarā ar datu precizēšanu vai metodoloģijas izmaiņām, uzrādītajiem datiem ir jānorāda datu statuss – vai tie ir provizoriskie, galīgie vai plānotie. Informācija tabulās uzrādāma miljonos nacionālās valūtas vienībās.