Darba statistikas birojs (BLS)

Organizācijas nosaukums: 
Darba statistikas birojs (BLS)
Tēma: 
Iedzīvotāji un sociālā statistika
Apakštēmas: 
Darba tirgus
Mājas lapa: 
https://www.bls.gov/fls/

ASV valdība apkopo lielu datu daudzumu gan par nacionālo, gan par starptautisko darba tirgu Darba statistikas birojā. BLS ir pievienots ASV Darba departamentam, bet tam ir neatkarīgs mandāts. Darba statistikas birojs tika dibināts 1884. gadā. Tā galvenā pārvalde atrodas Vašingtonā.