Vēsturiskās publikācijas

Vēsturiskās publikācijas

Vēsturiskās publikācijas ir pieejamas pdf formātā. Vēsturisko publikāciju saraksts pakāpeniski tiks papildināts.

Atgādinām, ka CSP neuzņemas atbildību par vēsturisko statistikas datu objektivitāti, kvalitāti, precizitāti, skaidrību un salīdzināmību ar šī brīža attiecīgajiem statistikas rādītājiem.

Tēmakārtošanas ikona Virsraksts Publicēšanas datums ZIP/PDF
Lauksaimniecības skaitīšana Lauksaimniecības skaitīšana Latvijā 1929. gadā v. Lauksaimniecības mašīnas un darba rīki (latviski un franciski) 30.10.1931
Tautas skaitīšana Otrā tautas skaitīšana Latvijā, 1925.gadā 10.februārī 10.02.1925
Tautas skaitīšana 1979.gada Vissavienības tautas skaitīšanas rezultāti Latvijas PSR (krievu valodā) 25.01.1982
Tautas skaitīšana Trešā tautas skaitīšana Latvijā 1930.gadā 02.01.1930
Tautas skaitīšana 1959.gada Vissavienības tautas skaitīšanas rezultāti (krievu valodā) 22.10.1963
Tautas skaitīšana 1970.gada Vissavienības tautas skaitīšanas rezultāti Latvijas PSR (latviski un krieviski) 25.02.1970
Tautas skaitīšana 1989.gada Vissavienības tautas skaitīšanas rezultāti, Latvijas PSR (demogrāfiskie rādītāji) 07.05.1990
Tautas skaitīšana Ceturtā tautas skaitīšana Latvijā 1935.gadā (latviski un franciski) 15.05.1936
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Finanču un kredita statistika. 1939 (latviski un franciski) 29.09.1939
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Latvijas lauksaimniecība 1938.gadā (latviešu un franču valodā) 30.04.1939
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Latvijas ārejā tirdznieciba un kuģu kustiba 1924 (latviski un franciski) 30.06.1925
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Latvija desmit gados 18.11.1928
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Latvijas statistikas atlass, XX (latviski un franciski) 03.01.1938
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Finanču statistika 1933 (latviski un franciski) 30.09.1933
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Jaunsaimniecības (latviski un franciski) 30.10.1934

Satura barotne