Vēsturiskās publikācijas

Vēsturiskās publikācijas

Vēsturiskās publikācijas ir pieejamas pdf formātā. Vēsturisko publikāciju saraksts pakāpeniski tiks papildināts.

Atgādinām, ka CSP neuzņemas atbildību par vēsturisko statistikas datu objektivitāti, kvalitāti, precizitāti, skaidrību un salīdzināmību ar šī brīža attiecīgajiem statistikas rādītājiem.

Tēmakārtošanas ikona Virsraksts Publicēšanas datums ZIP/PDF
Lauksaimniecības skaitīšana Lauksaimniecības skaitīšana Latvijā 1929. gadā v. Lauksaimniecības mašīnas un darba rīki (latviski un franciski) 30.10.1931
Tautas skaitīšana 1959.gada Vissavienības tautas skaitīšanas rezultāti (krievu valodā) 22.10.1963
Tautas skaitīšana 1970.gada Vissavienības tautas skaitīšanas rezultāti Latvijas PSR (latviski un krieviski) 25.02.1970
Tautas skaitīšana 1989.gada Vissavienības tautas skaitīšanas rezultāti, Latvijas PSR (demogrāfiskie rādītāji) 07.05.1990
Tautas skaitīšana Ceturtā tautas skaitīšana Latvijā 1935.gadā (latviski un franciski) 15.05.1936
Tautas skaitīšana Otrā tautas skaitīšana Latvijā, 1925.gadā 10.februārī 10.02.1925
Tautas skaitīšana 1979.gada Vissavienības tautas skaitīšanas rezultāti Latvijas PSR (krievu valodā) 25.01.1982
Tautas skaitīšana Trešā tautas skaitīšana Latvijā 1930.gadā 02.01.1930
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Finanču statistika 1935. (latviski un franciski) 30.07.1935
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Kreditiestādes 1919–1927.(latviešu un franču valodā) 30.12.1929
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Lauksaimniecības skaitīšana Latvijā 1929. gadā v. Lauksaimniecības mašīnas un darba rīki (latviski un franciski) 30.10.1931
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Latvijas ārējā tirdzniecība un kuģu kustība 1925 (latviski un franciski) 30.06.1926
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Latvijas statistiskā gada grāmata, 1921 (latviski un franciski) 31.07.1922
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Finanču statistika 1934 (latviski un franciski) 31.10.1934
Vēsturiskās publikācijas: 20.-30.gadi Lauku apdzīvotās vietas (Pēc 1935.g. tautas skaitīšanas materiāliem) (latviski un franciski) 30.06.1936

Satura barotne