Tautas skaitīšana

Tautas skaitīšana Latvijā no 1925.gada līdz 2011.gadam

2011. gada un 2000. gada tautas skaitīšanas datu salīdzinājums

Salīdzini demogrāfisko situāciju Latvijas novados un reģionos izmantojot 2011. un 2000. gada tautas skaitīšanas datus.

2011.gada tautas skaitīšana - Datubāze

Iedzīvotāju skaits pēc dzimuma, līdz darbspējas vecumam, darbspējas vecumā un virs darbspējas vecuma, nacionālais sastāvs un ekonomiskās aktivitātes statuss, iedzīvotāju valstiskā piederība, izglītības līmenis, mājokļi.

2011.gada tautas skaitīšana - Galvenie rādītāji

Latvijā 2011. gada 1. martā saskaņā ar Tautas skaitīšanas galīgajiem rezultātiem dzīvoja 2 070 371 iedzīvotājs. Šā gada 14. februārī publicētie provizoriskie rezultāti, datu izvērtēšanas gaitā, ir precizēti par (+)2484 iedzīvotājiem.

Par 2011.gada tautas skaitīšanu

Tautas skaitīšanas galvenais mērķis un skaitīšanas metode.

Tautas skaitīšana

Latvijas iedzīvotāju skaits 2011.gada 1.martā saskaņā ar 2011.gada tautas skaitīšanas provizoriskajiem datiem bija 2 067 887. Kopš iepriekšējās, 2000.gada, tautas skaitīšanas iedzīvotāju skaits valstī ir samazinājies par 309 tūkst. jeb par 13%.

Satura barotne