mācības

Individuālie dati mācībām

Centrālā statistikas pārvalde piedāvā izmantot mācību procesā anonimizētus statistisko apsekojumu datus. Tie ir izveidoti no CSP apsekojumos savāktās informācijas, pieejami SPSS formātā un ir līdzvērtīgi statistiķu ikdienā izmantotajiem. Lai nodrošinātu respondentu sniegtās informācijas konfidencialitāti ir dzēsti vai mainīti identificējošie rādītāji.

Satura barotne