individuālie dati

Individuālie dati mācībām

Centrālā statistikas pārvalde piedāvā izmantot mācību procesā anonimizētus statistisko apsekojumu datus. Tie ir izveidoti no CSP apsekojumos savāktās informācijas, pieejami SPSS formātā un ir līdzvērtīgi statistiķu ikdienā izmantotajiem. Lai nodrošinātu respondentu sniegtās informācijas konfidencialitāti ir dzēsti vai mainīti identificējošie rādītāji.

Anonimizēti individuālie dati

Lai veicinātu statistiskās informācijas padziļinātu analīzi un tās izmantošanu dažādu pētījumu veikšanai, CSP nodrošina iespēju izmantot anonimizētu individuālo statistisko informāciju mācību, kā arī pētnieciskiem un zinātniskiem mērķiem, tajā pašā laikā stingri ievērojot statistiskās konfidencialitātes principus.

Satura barotne