Indeksācija

Patēriņa cenas – Galvenie rādītāji

Galvenie rādītāji tēmai "Patēriņa cenas". Patēriņa cenu indekss, patēriņa cenu pārmaiņas vidēji 12 mēnešos pret iepriekšējiem 12 mēnešiem, pret iepriekšējo periodu un pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu.

Informācija grāmatvežiem. Patēriņa cenu pārmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu ir nepieciešams uzņēmuma ienākuma nodokļa avansa aprēķiniem. UIN avansa maksājumu aprēķinā izmantojamais patēriņa cenu indekss 2013. gada deklarācijai bija 99.6, bet 2014.gadam 100.2. Ministru kabineta noteikumi Nr.981 "Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu" 7.2. punkts.

Ražotāju cenas – Galvenie rādītāji

Galvenie rādītāji tēmai "Ražotāju cenas". Datus izmanto dažādu sadārdzinājumu indeksācijai, piemēram cenu indeksācijai būvniecības nozarē.

 

Satura barotne