Indeksācija

Patēriņa cenas – Galvenie rādītāji

Patēriņa cenu indeksi un pārmaiņas   Metadati

 

Saskaņotais patēriņa cenu indekss un pārmaiņas   Metadati

Ražotāju cenas – Galvenie rādītāji

Galvenie rādītāji tēmai "Ražotāju cenas". Datus izmanto dažādu sadārdzinājumu indeksācijai, piemēram cenu indeksācijai būvniecības nozarē.

 

Satura barotne