Apvienotās Nācijas (ANO) /statistikas portāls/

Organizācijas nosaukums: 
Apvienotās Nācijas (ANO) /statistikas portāls/
Tēma: 
Dažādas tēmas
Apakštēmas: 
dažādas tēmas, citu ANO iestāžu dati
Mājas lapa: 
http://data.un.org/

Apvienotās Nācijas (ANO) tika nodibinātas 1945. gadā. To galvenā pārvalde atrodas Ņujorkā. Šī organizācija ir starpvalstu apvienība, kas sastāv no 192 valstīm.

ANO sastāv no vairākām iestādēm, komitejām, specializētām aģentūrām un programmām, kurām ir specifiski uzdevumi, un kuras attiecīgi nodrošina specifisku statistiku.

Kā vadošā organizācija, Apvienoto Nāciju statistikas departaments ir atbildīgs par tiešsaistes statistikas portālu UNdata. Šis portāls nodrošina pieeju vairākām ANO programmu un specializēto aģentūru datu bāzēm (piem., WHO, UNWTO vai UNHCR).

Ārējās tirdzniecības datus ANO sniedz Comtrade datu bāzē. Tā piedāvā statistiku par vispasaules preču importu un eksportu detalizētā līmenī. Visi dati ir pieejami bez maksas.

Portāls Monthly Bulletin of Statistics (MBS) ir tiešsaistes datu bāze, kas piedāvā mēneša, ceturkšņa un gada datus par svarīgākajiem rādītājiem.