ANO Tirdzniecības un attīstības konference (UNCTAD)

Organizācijas nosaukums: 
ANO Tirdzniecības un attīstības konference (UNCTAD)
Tēma: 
Ekonomika un finanses, ārējā tirdzniecība
Apakštēmas: 
Ārvalstu tiešās investīcijas
Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Radošo nozaru preču un pakalpojumu statistika
Tirdzniecība, ārējā tirdzniecība
Mājas lapa: 
http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx

UNCTAD tika nodibināts 1964.gadā. Tās galvenais mērķis ir maksimizēt attīstības valstu tirdzniecības, investīciju un veicināt godīgu tirdzniecību starp attīstītajām un attīstības valstīm. Galvenā pārvalde atrodas Ženēvā.