ANO Narkotiku un noziegumu apkarošanas birojs (UNODC)

Organizācijas nosaukums: 
ANO Narkotiku un noziegumu apkarošanas birojs (UNODC)
Tēma: 
Iedzīvotāji un sociālā statistika
Apakštēmas: 
Cilvēku tirdzniecība
Narkotiku tirgošana
Noziedzība
Policija, tiesu iekārta, cietumi
Mājas lapa: 
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/Crime-Monitoring-Surveys.html?ref=menuside

UNODC tika dibināts 1997.gadā. Galvenā pārvalde atrodas Vīnē. Galvenie uzdevumi ietver narkotiku apkarošanu, cīņu ar cilvēku tirdzniecību, korupciju, naudas atmazgāšanu un organizēto noziedzību.

Katru gadu UNODC laiž apgrozībā jaunāko ziņojumu par narkotikām (World Drug Report), kas iekļauj arī statistiku par narkotiku produkciju, konfiscēšanu, cenām un patēriņu.

Cita publikācija ir Globālais ziņojums par cilvēku tirdzniecību (Global Report on Trafficking in Persons).

UNODC mājas lapa piedāvā arī plašu statistisko datu klāstu par noziegumiem, policiju, cietumiem, narkotiku lietošanu un citu informāciju. Statistika aptver daudzas, bet ne visas pasaules valstis.