ANO Komisariāts bēgļu jautājumos (UNHCR)

Organizācijas nosaukums: 
ANO Komisariāts bēgļu jautājumos (UNHCR)
Tēma: 
Iedzīvotāji un sociālā statistika
Apakštēmas: 
Bēgļi, bezpavalstnieki, patvēruma meklētāji
Demogrāfiskie rādītāji
Iekšēji pārvietotās personas
Mājas lapa: 
http://www.unhcr.org/pages/49c3646c4d6.html

ANO Komisariāts bēgļu jautājumos (UNHCR) tika nodibināts 1951.gadā. 1954. 1981.gadā organizācijai tika piešķirta Nobela Miera prēmija. Organizācijas galvenā pārvalde atrodas Ženēvā.
Galvenā UNHCR atbildība ir aizsargāt un atbalstīt bēgļus.
UNHCR tiesiskais pamatojums ir Ženēvā pieņemtā Konvencija par bēgļa statusu, kura pirmo reizi tika parakstīta 1951.gadā un, kurā 1967.gadā tika veikti labojumi ar papildus protokolu.