ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO)

Organizācijas nosaukums: 
ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO)
Tēma: 
Iedzīvotāji un sociālā statistika
Apakštēmas: 
Informācija un sakari
Izglītība, kultūra, zinātne
Mājas lapa: 
http://uis.unesco.org

UNESCO ir Apvienoto Nāciju specializēta aģentūra. Tā tika dibināta 1945.gadā un tā sastāv no 193 dalībvalstīm. Šī organizācija atrodas Parīzē. Tās galvenais mērķis ir sniegt savu ieguldījumu miera un drošības veicināšanā caur starptautisko sadarbību izglītības, zinātnes un kultūras jomās.

UNESCO ir svarīga loma Apvienoto Nāciju-Tūkstošgades attīstības mērķu realizēšanā attiecībā uz šādiem jautājumiem:

  • nabadzības un bada izskaušana,
  • pamatizglītības nodrošināšana,
  • dzimumu vienlīdzība,
  • bērnu mirstības samazināšana,
  • mātes veselības stāvokļa uzlabošana,
  • cīņa ar HIV/AIDS, malāriju un citām slimībām,
  • vides ilgtspējīguma nodrošināšana,
  • globālās sadarbības attīstīšana,