ANO Iedzīvotāju nodaļa (UNPOP)

Organizācijas nosaukums: 
ANO Iedzīvotāju nodaļa (UNPOP)
Tēma: 
Iedzīvotāji un sociālā statistika
Apakštēmas: 
Dzimstība, zīdaiņu un māšu mirstība, aborti
Iedzīvotāji, demogrāfiskās tendences
Migrācija
Urbanizācija
Mājas lapa: 
http://www.un.org/esa/population/

ANO Iedzīvotāju nodaļa (UNPOP) sniedz informāciju par demogrāfiskajām problēmām valstīs visā pasaulē. Tā atrodas Ņujorkā.
UNPOP sniedz datus par demogrāfiskajām problēmām, ieskaitot iedzīvotāju plānošanu, urbanizācijas līmeni, dzimstības koeficientiem, zīdaiņu mirstību.