ANO Eiropas Ekonomiskā komisija (UNECE)

Organizācijas nosaukums: 
ANO Eiropas Ekonomiskā komisija (UNECE)
Tēma: 
Dažādas tēmas
Apakštēmas: 
Ekonomika, nacionālie konti
Lauksaimniecība un mežsaimniecība
Noziedzība
Iedzīvotāji, veselība, darba tirgus, mājokļi
Transports
Vide un ilgtspējīgums
Mājas lapa: 
http://w3.unece.org/pxweb/

UNECE ir viena no piecām ANO reģionālajām ekonomikas komisijām. Tā tika dibināta 1947. gadā un atrodas Ženēvā. UNECE ir 56 dalībvalstis. Galvenokārt tās ir Eiropas valstis, bet saraksts ietver arī Amerikas Savienotās Valstis (ASV), Kanādu, Izraēlu un dažas NVS valstis. UNECE darbības laukā ir tādas tēmas kā ekonomiskā sadarbība un integrācija, enerģētika, vide, mājokļu un zemes vadība, dzimumi, iedzīvotāji, statistika, koksne, tirdzniecība un transports. Komisija nosaka normas un standartus, lai atvieglotu starptautisko ekonomisko sadarbību.