ANO Bērnu fonds (UNICEF)

Organizācijas nosaukums: 
ANO Bērnu fonds (UNICEF)
Tēma: 
Iedzīvotāji un sociālā statistika
Apakštēmas: 
Bērni un AIDS
Bērnu tiesību aizsardzība
Izglītība, veselība
Mājas lapa: 
https://www.unicef.org/reports

UNICEF tika dibināts 1946.gadā, lai palīdzētu bērniem Eiropā pēc 2. Pasaules kara. Šobrīd UNICEF galveno uzmanību pievērš bērnu un viņu vecāku situācijai attīstības valstīs. UNICEF atbalsta mātes vairāk nekā 160 valstīs saistībā ar ģimenes plānošanu, higiēnu, pārtiku, veselību un izglītību, kā arī humanitāro palīdzību ārkārtas gadījumos. UNICEF galvenā pārvalde atrodas Ņujorkā.